HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 62 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 62 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023
CÂU 62: BỘ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có sản lượng lúa lớn nhất trong các tỉnh sau đây?
A. Lâm Đồng.                      B. Kiên Giang.
C. Bình Phước.     D. Đắk Nông.

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có năng suất lúa cao nhất Đồng bằng sông Hồng?

A. Nam Định.
B. Thái Bình.
C. Hải Dương.
D. Hưng Yên.

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết cây bông được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Bình.
B. Bình Thuận.
C. Phú Thọ.
D. Phú Yên.

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết cây điều được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Trà Vinh.
B. Ninh Thuận.
C. Phú Yên.
D. Bình Phước.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có diện tích trồng chè lớn nhất Tây Nguyên?

A. Gia lai.
B. Đắc Lắk.
C. Kon Tum.
D. Lâm Đồng.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực dưới 60% ?

A. Ninh Thuận.
B. Bình Thuận.
C. Tây Ninh.
D. Bình Phước.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết cây công nghiệp hàng năm được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?

A. Quảng Bình.
B. Nghệ An.
C. Quảng Nam.
D. Hà Tĩnh.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực dưới 60 % ?

A. Bình Thuận.
B. Ninh Thuận.
C. Tây Ninh.
D. Bình Phước.

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực lớn nhất?

A. Hà Giang.
B. Nam Định.
C. Lào Cai.
D. Cao Bằng.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng đàn trâu nhiều nhất nước ta?

A. Sơn La.
B. Nghệ An.
C. Phú Thọ.
D. Quảng Nam.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào trồng nhiều mía nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Phú Yên.
B. Phú Thọ.
C. Hà Tĩnh.
D. Hà Nam.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có diện tích cây công nghiệp hàng năm nhiều nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Bình Thuận.
B. Nghệ An.
C. Gia Lai.
D. Hà Tĩnh.

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng gia cầm trên 9 triệu con?

A. Hà Tĩnh.
B. Nghệ An.
C. Quảng Trị.
D. Quảng Bình.

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm lớn hơn cây công nghiệp lâu năm?

A. Lâm Đồng.
B. Sóc Trăng.
C. Bến Tre.
D. Bình Thuận.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào trồng nhiều mía nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Bình Thuận.
B. Hậu Giang.
C. Kiên Giang.
D. Bình Định.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉ trọng giá trị sản xuất cây lương thực trong tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt giảm bao nhiêu %?

A. 1,5%.
B. 1,4%.
C. 4,2%.
D. 2,7%.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết trâu được nuôi nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.
B. Sơn La.
C. Quảng Ngãi.
D. Đăk Lăk.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào nuôi nhiều bò nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Sơn La.
B. Bình Định.
C. Bình Thuận.
D. Hà Tĩnh.

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết hai tỉnh nào sau đây có diện tích trồng lúa lớn nhất nước ta?

A. Kiên Giang và Long An.
B. An Giang và Long An.
C. An Giang và Kiên Giang.
D. Kiên Giang và Đồng Tháp.

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào nuôi nhiều bò nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Bình Định.
B. Hà Tĩnh.
C. Sơn La.
D. Bình Thuận.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm lớn hơn cây công nghiệp lâu năm?

A. Lâm Đồng.
B. Phú Yên.
C. Gia Lai.
D. Đắk Lắk.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh/thành phố nào sau đây không có sản lượng thịt hơi xuất chuồng tính theo đầu người trên 50kg/người?

A. Bình Định.
B. Cần Thơ.
C. Lào Cai.
D. Đồng Nai.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm cao nhất?

A. Thái Nguyên.
B. Thanh Hóa.
C. Kon Tum.
D. Bình Phước.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng đàn trâu dưới 100 nghìn con?

A. Thanh Hóa.
B. Hà Tĩnh.
C. Nghệ An.
D. Quảng Bình.

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào có tổng số trâu và bò lớn nhất trong các tỉnh sau đây? 

A. Hà Tĩnh.                
B. Nghệ An.     
C. Quảng Trị.         
D. Quảng Bình. 

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn cây công nghiệp hàng năm?

A. Hậu Giang.
B. Bến Tre.
C. Sóc Trăng.
D. Phú Yên.

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có sản lượng lúa cao nhất trong các tỉnh sau?

A. Long An.
B. Sóc Trăng.
C. Đồng Tháp.
D. An Giang.

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có đàn lợn ít hơn đàn trâu?

A. Thanh Hoá.       
B. Lạng Sơn.            
C. Thái Bình.
D. Bắc Giang.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có số lượng trâu lớn nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Bắc Kạn.
B. Thái Nguyên
C. Lạng Sơn.
D. Vĩnh Phúc

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có tỷ lệ diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực thấp nhất vùng Đồng bằng sông Hồng?

A. Bắc Ninh.
B. Vĩnh Phúc.
C. Hải Dương.
D. Hà Nam.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào có diện tích trồng lúa lớn nhất trong các tỉnh sau đây?

A. Hà Tĩnh.
B. Quảng Bình.
C. Quảng Trị.
D. Nghệ An.

Câu 31: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng lúa cao nhất Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa.
B. Nghệ An.
C. Hà Tĩnh.
D. Quảng Bình.

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết các tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta?

A. Bình Phước, Gia Lai.
B. Lâm Đồng, Gia Lai.
C. Bình Phước, Đăk Lăk.
D. Đăk Lăk, Lâm Đồng.

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng lúa lớn nhất?

A. Kiên Giang.
B. Bình Thuận.
C. Sóc Trăng
D. Hưng Yên.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết bò được nuôi nhiều nhất ở tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?

A. Thanh Hóa.
B. Nghệ An.
C. Hà Tĩnh.
D. Quảng Bình.

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích gieo trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực cao nhất?

A. Phú Thọ.
B. Hà Nam.
C. Phú Yên.
D. Nam Định.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang