HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 68 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 68 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023


CÂU 68 BỘ: Vị trí nước ta ở 
A. phía bắc chí tuyến bán cầu Bắc.                             
B. phía tây bán đảo Đông Dương 
C. phía đông của Thái Bình Dương.                           
D. trong khu vực gió mùa châu Á. 

Câu 1: Lãnh thổ toàn vẹn của nước ta bao gồm

A. vùng đất, vùng biển và vùng trời.
B. vùng biển, vùng trời và quần đảo.
C. đất liền, vùng biển và các hải đảo.
D. phần đất liền, hải đảo và vùng trời.

Câu 2: Đất liền nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có

A. số giờ nắng nhiều.
B. nhiều sông ngòi nhỏ.
C. nhiều loại thổ nhưỡng.
D. khoáng sản đa dạng.

Câu 3: Vị trí địa lí của nước ta

A. được xây dựng qua thời gian dài dựng nước.   
B. án ngữ tuyến giao thông châu Âu - châu Mỹ.
C. thuộc khu vực hoàn toàn không có thiên tai.   
D. là nơi giao thoa của nhiều hệ thống tự nhiên.

Câu 4: Điểm cực Đông trên đất liền nước ta

A. nằm trên quần đảo xa bờ.
B. nằm xa nhất về phía bắc.
C. có độ cao lớn nhất cả nước.
D. tiếp giáp với vùng biển.

Câu 5: Vị trí địa lí tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta

A. phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.
B. phát triển nền nông nghiệp cận nhiệt đới.
C. phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.
D. bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc phòng.

Câu 6: Nhờ tiếp giáp biển nên nước ta có

A. khí hậu có hai mùa rõ rệt.
B. thiên nhiên xanh tốt, giàu sức sống.
C. nền nhiệt độ cao, nhiều ánh nắng.
D. nhiều tài nguyên khoáng sản và sinh vật.

Câu 7: Phần đất liền của nước ta

A. giáp với các nước xung quanh.
B. trải dài theo chiều đông-tây.
C. mở rộng đến hết vùng lãnh hải.
D. rộng gấp nhiều lần vùng biển.

Câu 8: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên

A. mọi nơi trong năm đều có Mặt Trời lên thiên đỉnh.
B. Tín phong bán cầu Bắc đã bị lấn át bởi các gió khác.
C. nhiệt độ trung bình năm cao và phân hóa theo mùa.
D. số giờ nắng nhiều và biên độ nhiệt độ trong năm lớn.

Câu 9: Nước ta giáp biển Đông nên

A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm.
B. gió mùa Đông Bắc hoạt động ở mùa đông.
C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.
D. một mùa có mưa nhiều và một mùa mưa ít.

Câu 10: Cơ sở nào sau đây dùng để xác định đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta?

A. Bên ngoài của lãnh hải.
B. Phía trong đường cơ sở.
C. Hệ thống các bãi triều.
D. Hệ thống đảo ven bờ.

Câu 11: Phần đất liền nước ta

A. trải ra rất dài từ tây sang đông.
B. tiếp giáp với nhiều đại dương.
C. có đường bờ biển khúc khuỷu.
D. mở rộng đến hết vùng nội thủy.

Câu 12: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên

A. Mặt Trời luôn ở trên thiên đỉnh.
B. thường xuyên có gió Mậu dịch.
C. có gió mùa hoạt động liên tục.
D. lượng mưa cao đều quanh năm.

Câu 13: Vùng đất của nước ta

A. lớn hơn vùng biển nhiều lần.
B. thu hẹp theo chiều bắc - nam.
C. chỉ giáp biển về phía đông.
D. gồm phần đất liền và hải đảo.

Câu 14: Vùng đất của nước ta

A. mở rộng đến hết nội thủy.
B. thu hẹp theo chiều bắc - nam.
C. có đường biên giới kéo dài.
D. lớn hơn vùng biển nhiều lần.

Câu 15: Nhận định nào dưới đây không đúng về lãnh hải nước ta?

A. Có chiều rộng 12 hải lí.
B. Thuộc chủ quyền quốc gia trên biển.
C. Có độ sâu khoảng 200m.
D. Được coi là đường biên giới trên biển.

Câu 16: Đường biên giới trên đất liền của nước ta kéo dài, gây khó khăn cho việc

A. phát triển nền văn hóa.
B. thu hút đầu tư nước ngoài.
C. khai thác nguồn khoáng sản.
D. bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Câu 17: Lãnh thổ nước ta

A. có vùng đất gấp nhiều lần vùng biển.
B. nằm hoàn toàn ở trong vùng xích đạo.
C. có đường bờ biển dài từ bắc vào nam.
D. chỉ tiếp giáp với các quốc gia trên biển.

Câu 18: Ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lý nước ta là

A. tự nhiên phân hóa đa dạng giữa Bắc - Nam, Đông - Tây.
B. nguồn tài nguyên sinh vật và khoáng sản vô cùng giàu có.
C. thuận lợi giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới.
D. thuận lợi để xây dựng nền văn hóa tương đồng với khu vực.

Câu 19: Lãnh thổ nước ta

A. chỉ chịu ảnh hưởng của gió mùa.
B. nằm trong khu vực Đông Nam Á.
C. tiếp giáp với nhiều đại dương.
D. có vùng đất rộng hơn vùng biển.

Câu 20: Vị trí nằm ở rìa đông lục địa Á - Âu thông ra Thái Bình Dương rộng lớn đã làm cho khí hậu nước ta

A. có lượng mưa lớn, cân bằng ẩm luôn dương.   
B. mang tính chất nhiệt đới, nhiều thiên tai.
C. có nền nhiệt cao, tăng dần từ bắc vào nam.   
D. phân mùa sâu sắc, mang tính thất thường.

Câu 21: Trên đất liền nước ta nơi có khoảng cách giữa hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh cách xa nhau nhất là

A. điểm cực Tây.
B. điểm cực Bắc.
C. điểm cực Nam.
D. điểm cực Đông.

Câu 22: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi

A. vị trí trong vùng nội chí tuyến.
B. địa hình nước ta nhiều đồi núi.
C. địa hình nước ta thấp dần ra biển.
D. hoạt động của gió phơn Tây Nam.

Câu 23: Sự phân hóa đa dạng của tự nhiên và hình thành các vùng tự nhiên khác nhau ở nước ta chủ yếu do

A. Khí hậu và sông ngòi.
B. Vị trí địa lí và hình thể.
C. Khoáng sản và biển.
D. Gió mùa và dòng biển.

Câu 24: Nhân tố nào dưới đây quyết định tính phong phú về thành phần loài của giới thực vật nước ta?

A. Địa hình đồi núi chiếm ưu thế, có sự phân hóa phức tạp.
B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa đa dạng.
C. Sự phong phú, đa dạng của các nhóm đất và sông ngòi.
D. Vị trí trên đường di cư và di lưu của nhiều loài thực vật.

Câu 25: Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?

A. Cách đường cở 12 hải lí về phía đông.
B. ở ranh giới giữa vùng nội thủy và lãnh hải.
C. Cách đường bờ biển trên 24 hải lí.
D. Nằm rìa đông của vùng tiếp giáp lãnh hải.

Câu 26: Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú là do vị trí địa lí

A. giáp vùng biển rộng lớn, giàu tài nguyên.
B. nằm liền kề các vành đai sinh khoáng lớn.
C. nằm trên đường di lưu và di cư sinh vật.
D. có hoạt động của gió mùa và Tín phong.

Câu 27: Vùng nội thủy của biển nước ta

A. kề với vùng tiếp giáp lãnh hải.
B. nằm ở phía trong đường cơ sở.
C. là phần nằm ngầm ở dưới biển.
D. nằm liền kề vùng biển quốc tế.

Câu 28: Vùng trời của nước ta trên biển được xác định bằng

A. không gian trên các hải đảo và không gian trên mặt biển.
B. ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo.
C. không gian trên mặt biển với diện tích khoảng 1 triệu km2.
D. ranh giới của nội thủy, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 29: Lãnh hải nước ta

A. là bộ phận của đất liền.
B. có chiều rộng 200 hải lí.
C. tiếp giáp vùng biển quốc tế.
D. thuộc chủ quyền quốc gia.

Câu 30: Vị trí địa lí đã làm cho tự nhiên nước ta

A. có khí hậu, thời tiết biến đổi khắc nghiệt.
B. mang tính chất cận xích đạo gió mùa.
C. phân hóa đa dạng, có nhiều thiên tai.
D. phân hóa chủ yếu theo độ cao địa hình.

Câu 31: Sự đa dạng về bản sắc dân tộc của nước ta là do vị trí

A. liền kề của hai vành đai sinh khoáng lớn.
B. diễn ra những hoạt động kinh tế sôi động.
C. nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế lớn.
D. có sự gặp gỡ nhiều nền văn minh lớn với văn minh bản địa.

Câu 32: Phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí địa lí của nước ta?

A. Trong vùng nhiều thiên tai.
B. Tiếp giáp với Biển Đông.
C. Trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc.
D. Ở trung tâm bán đảo Đông Dương.

Câu 33: Do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á nên nước ta có

A. hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh.
B. tổng bức xạ trong năm lớn.
C. nền nhiệt độ cả nước cao.
D. khí hậu tạo thành hai mùa rõ rệt.

Câu 34: Phát biểu nào sau đây không đúng về lãnh thổ nước ta?

A. Đường biên giới trên đất liền kéo dài.
B. Một bộ phận nằm ở ngoại chí tuyến.
C. Vùng biển rộng giáp nhiều quốc gia.
D. Có nhiều đảo lớn, nhỏ nằm ven bờ.

Câu 35: Nối liền các đảo ven bờ và các mũi đất dọc bờ biển, ta sẽ xác định được

A. vùng nội thủy.
B. đường cơ sở.
C. vùng lãnh hải.
D. vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 36: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta?

A. Nằm ở gần trung tâm bán đảo Đông Dương.
B. Kéo dài và hẹp ngang theo chiều kinh tuyến.
C. Biên giới trên đất liền dài hơn đường bờ biển.
D. Lãnh thổ gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang