HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 72 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 72 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023
CÂU 72 BỘ: Kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến của nước ta hiện nay tăng chủ yếu do 
A. hội nhập quốc tế rộng, cơ cấu đa dạng.
B. thúc đẩy sản xuất, hàng hóa phong phú.
C. nhiều khu công nghiệp, đổi mới kĩ thuật.
D. kinh tế phát triển, có đầu tư nước ngoài. 

Câu 1: Hoạt động xuất khẩu của nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do

A. hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển sản xuất hàng hóa.
B. tăng cường quản lí nhà nước, mở rộng thêm thị trường.
C. đa dạng hóa sản xuất, hình thành các ngành mũi nhọn.
D. khai thác hiệu quả thế mạnh, nâng cao nguồn thu nhập.

Câu 2: Xuất khẩu của nước ta hiện nay tăng trưởng mạnh chủ yếu do

A. mở rộng giao thương, liên kết các nước.        
B. đổi mới sản xuất, có nhiều thành phần.
C. phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế sâu.          
D. tăng cường đầu tư, tạo nhiều hàng hóa. 

Câu 3: Khách du lịch quốc tế đến nước ta hiện nay nhiều chủ yếu do

A. người dân hiếu khách, môi trường thân thiện.
B. hội nhập toàn cầu sâu rộng, kinh tế phát triển.
C. sản phẩm du lịch hấp dẫn, chính sách đổi mới.
D. dịch vụ thuận tiện, cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.

Câu 4: Du lịch nước ta hiện nay phát triển mạnh chủ yếu do

A. đổi mới chính sách, khai thác tốt tài nguyên.
B. mức sống nâng cao, nhiều dịch vụ thuận tiện.
C. hội nhập toàn cầu sâu rộng, kinh tế phát triển.
D. hoàn thiện hạ tầng, mở rộng nhiều thị trường.

Câu 5. Hoạt động nội thương của nước ta có nhiều chuyển biến tích cực chủ yếu do 

    A. mức sống tăng, công nghệ phát triển, lao động đông đảo. 
    B. sản xuất phát triển, mức sống tăng, chính sách đổi mới.
    C. chính sách thay đổi, dân số tăng nhanh, thị trường rộng.
    D. hàng hóa đa dạng, dân số tăng, nhu cầu ngày càng lớn. 

Câu 6: Sự phân hóa ngành du lịch theo lãnh thổ ở nước ta chủ yếu do sự khác nhau về

A. tài nguyên du lịch, vốn đầu tư và cơ sở hạ tầng.
B. tập trung dân cư, giao thông vận tải và địa hình.
C. nhu cầu trong dân cư, cơ sở hạ tầng và địa hình.
D. tài nguyên du lịch, khí hậu và tập trung dân cư.

Câu 7: Các mặt hàng nhập khẩu của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu do

A. đô thị hóa phát triển, hội nhập toàn cầu rộng.
B. liên doanh với các nước, thị trường mở rộng.
C. các ngành sản xuất phát triển, mức sống tăng.
D. hiện đại hóa, công nghiệp hóa được thúc đẩy.

Câu 8: Cán cân ngoại thương của nước ta trong những năm gần đây xuất siêu chủ yếu do

A. thu hút vốn đầu tư, có năng lực sản xuất tốt, xuất khẩu tăng nhanh.
B. nhu cầu nhập khẩu giảm, thị trường mở rộng, giao thông cải thiện.
C. chống dịch Covid-19 tốt, nhu cầu nhập khẩu giảm, vốn đầu tư tăng.
D. thị trường nhập khẩu thu hẹp, xuất khẩu tăng, giao thông cải thiện.

Câu 9: Nhân tố chủ yếu thúc đẩy sự phát triển hoạt động du lịch của nước ta trong nhưng năm qua là

A. tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn phong phú, đa dạng.
B. cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú đang được đầu tư và nâng cấp.
C. sự phát triển của nền kinh tế và điều kiện sống được nâng lên.
D. loại hình dịch vụ nhà hàng, khách sạn và hướng dẫn đa dạng.

Câu 10: Du lịch ở miền núi nước ta phát triển dựa trên các điều kiện chủ yếu nào sau đây?

A. Địa hình đa dạng, khí hậu mát mẻ, nhiều phong cảnh đẹp.
B. Địa hình có tính phân bậc, khí hậu mát mẻ, nhiều đặc sản.
C. Nhiều cảnh quan tự nhiên, khí hậu phân hóa theo độ cao.
D. Có nhiều trung tâm du lịch, cảnh quan tự nhiên đa dạng.

Câu 11. Kim ngạch nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây tăng khá nhanh chủ yếu do

    A. sự phát triển của nhiều thành phần kinh tế và đẩy mạnh quá trình đô thị hóa. 
    B. sự phục hồi, phát triển của sản xuất, tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. 
    C. kinh tế còn phát triển chậm chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước
     D. dân số đông, nhu cầu tiêu dùng cao trong khi sản xuất chưa phát triển.

Câu 12: Nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho du lịch biển - đảo nước ta ngày càng phát triển?

A. Cơ sở vật chất kĩ thuật tốt hơn, nhu cầu du lịch ngày càngtăng.
B. Có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, giao thông thuậnlợi.
C. Khí hậu nhiệt đới, số giờ nắng cao, có đảo, quần đảo, bãi biểnđẹp.
D. Dân số đông, lao động trong ngành du lịch dồi dào, đã qua đàotạo.

Câu 13: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của nước ta hiện nay tăng nhanh chủ yếu do

A. kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống được nâng lên.
B. sự ra đời của nhiều trung tâm thương mại, siêu thị lớn.
C. hình thức bán hàng và cung cấpc ác dịch vụ rất đa dạng.
D. nhu cầu mua sắm, vui chơi của người dân ngày càng cao.

Câu 14: Nhân tố nào sau đây có vai trò chủ yếu giúp ngoại thương nước ta phát triển mạnh trong thời gian qua? 

  A. Đa dạng hóa thị trường, tăng cường sự quản lý của Nhà nước.
  B. Tăng cường hội nhập quốc tế và sự phát triển của nền kinh tế.
  C. Khai thác hiệu quả tài nguyên, nâng cao chất lượng sản phẩm.
D. Nhu cầu tiêu dùng của dân cư và nguồn vốn đầu tư tăng nhanh.

Câu 15. Giải pháp chủ yếu để tăng lượng du khách quốc tế đến với nước ta là

    A. phát triển đa dạng các loại hình du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng.
    B. đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch.
    C. tăng cường đào tạo đội ngũ lao động trong ngành du lịch.
    D. nâng cấp và xây mới các cơ sở lưu trú phục vụ du lịch.

Câu 16: Giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở nước ta hiện nay là

A. thúc đẩy công nghiệp chế biến, đa dạng sản phẩm.
B. tăng đầu tư, thu hút nhiều ngành sản xuất tham gia.
C. phát triển sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường.
D. đổi mới quản lí, tăng cường liên kết với nước ngoài.

Câu 17: Sự phân hóa lãnh thổ du lịch nước ta phụ thuộc chủ yếu vào các điều kiện nào sau đây?

A. Số lượng du khách đến tham quan.
B. Vị trí địa lí và tài nguyên du lịch.
C. Cơ sở vật chất và mức sống trong vùng.
D. Chất lượng đội ngũ lao động.

Câu 18: Nước ta cần đẩy mạnh hoạt động nội thương chủ yếu nhằm

A. thúc đẩy sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.
B. tạo tập quán tiêu dùng mới, tăng doanh thu ngành dịch vụ.
C. cân bằng xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
D. đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, khai thác tiềm năng từng vùng.

Câu 19: Hàng nội địa và xuất khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do

A. sản xuất trong nước phát triển, chính sách đẩy mạnh xuất khẩu.
B. nguồn tài nguyên thiên nhiên cho sản xuất phong phú, đa dạng.
C. nhiều thành phần kinh tế tham gia sản xuất, nguyên liệu đa dạng.
D. đẩy mạnh việc xuất khẩu, khai thác nguồn khoáng sản, thủy sản.

Câu 20: Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng là vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vào loại cao nhất cả nước chủ yếu do nguyên nào sau đây?

A. Hoạt động xuất khẩu diễn ra mạnh, dân cư đông đúc, vốn đầu tư rất lớn.
B. Kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống cao, có nhiều chợ lớn, siêu thị.
C. Có mật độ dân số cao, vốn đầu tư rất lớn, nhiều tài nguyên khoáng sản.
D. Vốn đầu tư lớn, nhiều tài nguyên khoáng sản, xuất khẩu nhiều hàng hóa.

Câu 21: Trong hoạt động thương mại, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

A. chính sách mở cửa hội nhập, giao lưu với thế giới.
B. đã gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO.
C. nước ta đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa.
D. ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa trong khu vực.

Câu 22: Biện pháp quan trọng để giảm tình trạng nhập siêu ở nước ta là

A. tăng cường hợp tác, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
B. đẩy mạnh sản xuất, hạn chế nhập khẩu hàng hóa.
C. đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa.
D. giảm nhập khẩu các nguyên liệu, tư liệu sản xuất.

Câu 23: Hoạt động xuất khẩu khoáng sản của nước ta hiện nay gặp nhiều khó khăn chủ yếu do

A. ảnh hưởng môi trường, giá trị hànghóa thấp.
B. trữ lượng khai thác suy giảm, vốn đầu tư ít.
C. công nghiệp chế biến, thị trường cò nhạn chế.
D. chính sách nhà nước, công nghệ còn lạc hậu.

Câu 24: Nước ta hiện nay có thị trường nhập khẩu mở rộng chủ yếu do

A. sản xuất phát triển, quan hệ với nhiều nước.
B. hội nhập thế giới rộng, nhiều dịch vụ đổi mới.
C. chính trị ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch.
D. toàn cầu hoá, quan hệ với các nước phát triển.

     Câu 25: Nội thương nước ta hiện nay phát triển chủ yếu do

A. chính sách ưu tiên hàng Việt, xây dựng thương hiệu tốt.
B. mức sống người dân tăng, các ngành sản xuất phát triển.
C. nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng loại hình bán lẻ.
D. có sự phân hoá lãnh thổ rõ, đẩy mạnh hoạt động vận tải.

Câu 26: Tỉ trọng hàng nội địa và hàng xuất khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

A. sản xuất trong nước phát triển, chính sách đẩy mạnh xuất khẩu.
B. nguồn tài nguyên thiên cho quá trình sản xuất phong phú và giàu có.
C. nhiều thành phần kinh tế tham gia sản xuất, giàu có nguyên liệu.
D. đẩy mạnh việc xuất khẩu, khai thác nguồn khoáng sản, thủy sản.

Câu 27: Một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của ngành du lịch ở nước ta là

A. đầu từ nguồn vốn để xây dựng cơ sợ hạ tầng du lịch chất lượng hơn.
B. cần tập trung phát triển mạnh hơn vào tam giác tăng trưởng du lịch.
C. đẩy mạnh giao lưu quốc tế và tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo.
D. phát triển du lịch một cách bền vững về kinh tế-xã hội và môi trường.

Câu 28: Ý nghĩa chủ yếu của việc mở rộng hoạt động xuất khẩu nước ta là

    A. đa dạng hóa thị trường, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế đất nước trên thế giới.
    B. góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngoại tệ, tạo ra việc làm.
    C. khai thác tốt các thế mạnh, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống.
    D. mở rộng sản xuất, kích thích đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ lao động.

Câu 29: Ý nghĩa chủ yếu của hoạt động xuất khẩu đối với nước ta là

     A. giải quyết nhiều việc làm, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế đất nước.
B. mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập dân cư, chuyển giao khoa học công nghệ.
C. sử dụng hiệu quả nguồn lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ, tích lũy vốn đầu tư.
D. thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ, phát triển kinh tế, tăng mức sống.

Câu 30: Giải pháp chủ yếu để nước ta kích cầu du lịch thời gian gần đây là

A. đẩy mạnh quảng bá, giảm giá, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch.
B. đa dạng loại hình, nâng cao chất lượng lao động và các dịch vụ du lịch.
C. ưu tiên phát triển du lịch, tăng cường nguồn vốn đầu tư và cơ sở hạ tầng.
D. tăng nguồn vốn đầu tư, cơ sở vật chất kĩ thuật và cơ sở hạ tầng hiện đại.

Câu 31. Giải pháp quan trọng nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách du lịch ở nước ta là

A. tăng cường các điểm du lịch, mở rộng các cơ sở lưu trú.
B. đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường cơ sở lưu trú.
C. bảo vệ tài nguyên và môi trường, tăng cường quảng bá.
D. hiện đại hóa các sân bay, nâng cao chất lượng lao động.

Câu 32: Giá trị xuất khẩu của nước ta hiện nay lớn hơn giá trị nhập khẩu chủ yếu do

A. tăng xuất khẩu dầu mỏ và than, giảm nhu cầu hàng tiêu dùng cao cấp.
B. tăng quy mô sản xuất và chất lượng hàng hoá, mở rộng giao thương.
C. giảm nhập khẩu do dịch bệnh, chính sách ưu tiên dùng hàng nội địa.
D. máy móc nhập khẩu ít, xuất khẩu hàng công nghệ có vốn nước ngoài.

Câu 33: Biện pháp nào sau đây là chủ yếu để nước ta xuất khẩu bền vững trong bối cảnh hiện nay?

A. Chuyển đổi mạnh cơ cấu hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm.
B. Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, tìm kiếm thị trường mới.
C. Thay đổi cơ chế chính sách, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
D. Coi trọng thị trường truyền thống, phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ.

Câu 34: Tác động lớn nhất của việc xuất siêu trong những năm gần đây đến kinh tế nước ta là

     A. nâng cao năng lực xuất khẩu, giải quyết vấn đề việc làm.
     B. ổn định kinh tế trong nước, thúc đẩy tăng trưởng GDP.
     C. đáp ứng nhu cầu nhập khẩu, nâng chất lượng cuộc sống.
     D. thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy công nghiệp hóa.

Câu 35: Giá trị nhập khẩu của nước ta tăng nhanh chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng nhanh và tâm lý “sính ngoại” của người dân.
B. Sản xuất trong nước phát triển, nhu cầu nguyên liệu, tư liệu sản xuất tăng nhanh.
C. Dân số tăng, chất lượng cuộc sống được cải thiện và nhu cầu ngày càng đa dạng.
D. Sản phẩm trong nước chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và mẫu mã.

Câu 36: Số lượt khách du lịch của nước ta trong thời gian gần đây tăng lên chủ yếu do

A. tài nguyên du lịch được phân loại, các cơ sở lưu trú được đầu tư xây dựng mới.
B. nâng cao trình độ lực lượng lao động, tăng cường mạng lưới giao thông vận tải.
C. thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, hình thành nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp.
D. chất lượng cuộc sống được nâng cao, các hoạt động quảng bá được đẩy mạnh.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang