HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 74 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 74 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023
CÂU 74 BỘ: Biện pháp chủ yếu để tăng diện tích rừng phòng hộ ở Tây Nguyên là
A. tăng cường nuôi dưỡng, trồng rừng mới.       
B. giao đất, giao rừng cho dân, bảo vệ rừng.
C. khai thác hợp lí, phòng chống cháy rừng.       
D. ngăn chặn nạn phá rừng, đốt cây làm rẫy. 

Câu 1: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nông nghiệp chuyên canh ở Tây Nguyên là

A. tăng nguồn thu nhập, phát triển hàng hóa.
B. đa dạng nông sản, tăng cường xuất khẩu.
C. bảo vệ đất, tạo phương thức sản xuất mới.
D. phát huy thế mạnh, gắn liền với chế biến. 

Câu 2: Biện pháp chủ yếu để tăng diện tích rừng tự nhiên ở Tây Nguyên là

A. khai thác hợp lí, phòng chống cháy rừng.       
B. đẩy mạnh khoanh nuôi, trồng rừng mới.
C. giao đất, giao rừng cho dân, bảo vệ rừng.       
D. ngăn chặn nạn phá rừng, đốt cây làm rẫy.

Câu 3: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

A. sử dụng hợp lí tài nguyên, tạo sản phẩm hàng hóa.
B. tạo ra mô hình sản xuất mới, giải quyết việc làm.
C. hạn chế nạn du canh, góp phần phân bố lại dân cư.
D. nâng cao trình độ của lao động, bảo vệ môi trường.

Câu 4: Ý nghĩa chủ yếu của việc khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi ở Tây Nguyên là

A. phát huy thế mạnh, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.
B. cung cấp năng lượng, nâng cao đời sống cho nhân dân.
C. tạo động lực phát triển kinh tế, sử dụng tốt tài nguyên.
D. điều tiết dòng chảy sông, phát triển nuôi trồng thủy sản.

Câu 5: Công nghiệp chế biến ở Tây Nguyên đang được đẩy mạnh phát triển chủ yếu nhờ

A. nền nông nghiệp hàng hóa của vùng đang phát triển đi lên.
B. việc tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường.
C. điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên dồi dào.
D. việc nâng cao chất lượng lao động từ các vùng khác đến đây.

Câu 6: Việc phát triển cơ sở năng lượng của Tây Nguyên nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

A. Thúc đẩy và tạo ra giai đoạn mới trong quá trình công nghiệp hóa.
B. Phát triển hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của ngườidân.
C. Khai thác lợi thế về thủy năng, tạo điều kiện khai thác khoángsản.
D. Mở rộng các cơ sở công nghiệp chế biến các nông sản chính chovùng.

Câu 7. Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng chủ yếu là do

    A. có nhiều cửa khẩu quốc tế thông thương với nước ngoài.
    B. án ngữ một vùng cao nguyên, lại tiếp giáp với hai nước bạn.
    C. có các trục đường huyết mạch nối với các cửa khẩu và vùng.
    D. địa hình cao, có quan hệ chặt chẽ với vùng ven biển Trung Bộ.

Câu 8: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là

A. khai thác sự đa dạng tự nhiên, bảo vệ môi trường.
B. đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế.
C. nâng cao trình độ lao động, tạo ra tập quán mới.
D. góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, tạo ra việc làm.

Câu 9: Việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên chủ yếu dựa vào các điều kiện thuận lợi nào sauđây?

A. Khí hậu có tính chất cận xích đạo, đất badan giàu dinh dưỡng.
B. Đất badan có diện tích rộng, giống cây trồng có chất lượng tốt.
C. Đất badan ở trên những mặt bằng rộng, nguồn nước dồi dào.
D. Khí hậu mát mẻ trên các cao nguyên cao trên 1000m, đất tốt.

Câu 10: Biện pháp chủ yếu nâng cao giá trị sản xuất cây cao su ở Tây Nguyên là

A. mở rộng thị trường, phát triển các trang trại.
B. tăng cường chế biến, đẩy mạnh xuất khẩu.
C. sản xuất tập trung, sử dụng nhiều giống tốt.
D. sử dụng nhiều lao động, mở rộng diện tích.

Câu 11: Lâm nghiệp là thế mạnh nổi bật ở vùng Tây Nguyên chủ yếu là do

A. rừng cung cấp nhiều loại gỗ quý, dược liệu, các động vật.
B. độ che phủ rừng lớn, rừng có ý nghĩa về kinh tế, sinh thái.
C. rừng bảo vệ tài nguyên đất, cung cấp gỗ quý để xuất khẩu.
D. rừng bảo vệ nhiều động vật hoang dã, cung cấp lâm sản.

Câu 12: Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây nguyên có ý nghĩa xã hội chủ yếu nào sau đây?

A. Giải quyết việc, tạo ra tập quán sản xuất mới.
B. Thúc đẩy hình thành nông trường quốc doanh.
C. Cung cấp sản phẩm cho nhu cầu ở trong nước.   
D. Tạo ra khối lượng nông sản lớn cho xuất khẩu.

Câu 13: Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh chế biến sản phẩm cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

A. thu hút dân cư từ các vùng khác, tạo ra nhiều việclàm.
B. tăng chất lượng nông sản, mở rộng thị trường xuấtkhẩu.
C. tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế.
D. vị đa dạng hóa cơ cấu nông nghiệp, tạo sức hút với đầu tư.

Câu 14: Giải pháp quan trọng hàng đầu trong phát triển lâm nghiệp ở Tây Nguyên là

A. đẩy mạnh chế biến gỗ tại chỗ, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn.
B. bảo vệ các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên.
C. ngăn chặn nạn phá rừng, khai thác hợp lí và trồng rừng.
D. tăng cường trồng rừng, mở rộng quy mô các lâm trường.

Câu 15. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nông nghiệp chuyên canh ở Tây Nguyên là

A. tăng nguồn thu nhập, phát triển hàng hóa.
B. đa dạng nông sản, tăng cường xuất khẩu.
C. bảo vệ đất, tạo phương thức sản xuất mới.
D. phát huy thế mạnh, gắn liền với chế biến. 

Câu 16: Ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở vùng Tây Nguyên nước ta là

A. nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế rủi ro.
B. hạn chế rủi ro, nâng cao đời sống người dân.
C. tăng cao khối lượng nông sản, tạo việc làm.
D. sử dụng hợp lí các tài nguyên, hạn chế rủi ro.

Câu 17: Ý nghĩa to lớn về xã hội đối với phát triển cây công nghiệp lâu năm ở vùng Tây Nguyên 

A. nâng cao đời sống, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
B. thu hút lao động, tạo tập quán sản xuất mới cho đồng bào dân tộc.
C. giải quyết vệc làm, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Tây Nguyên.
D. thu hút lao động, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

Câu 18: Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất chè ở Tây Nguyên là

A. có đất badan trên các cao nguyên rộng, khí hậu cận xích đạo.
B. đất feralit trên nhiều loại đá mẹ, khí hậu phân hóa theo độ cao.
C. mực nước ngầm phong phú, địa hình các cao nguyên xếp tầng.
D. mạng lưới sông ngòi dày đặc, diện tích rừng còn tương đối lớn.

Câu 19: Biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của nông sản xuất khẩu ở Tây Nguyên là

     A. tăng cường chuyên môn hóa, mở rộng quy mô trang trại.
     B. ứng dụng công nghệ cao, tăng chế biến, tạo thương hiệu.
     C. cải tạo đất trồng, tăng diện tích cây đặc sản và dược liệu.
     D. đa dạng hóa cây trồng, tìm kiếm thêm các thị trường mới.

Câu 20: Việc sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên gặp những trở ngại lớn nhất là

    A. sạt lở đất vào mùa mưa, thiếu lao động cho sản xuất, nạn du canh du cư.
    B. đá ong hóa đất đai, giao thông vận tải khó khăn, lao động trình độ thấp.
    C. mùa khô sâu sắc, công nghiệp chế biến còn hạn chế, thị trường biến động.
    D. thiếu nước ngọt, giống cây năng suất thấp, sử dụng tài nguyên chưa hợp lí.

Câu 21: Thuận lợi chủ yếu để phát triển cây hồ tiêu ở Tây Nguyên là

    A. đất badan phân bố trên các cao nguyên cao.
    B. đất đai màu mỡ, khí hậu có tính cận xích đạo.
    C. khí hậu cận xích đạo, phân hóa theo độ cao.  
    D. nguồn nước phong phú, có nhiều giống cây tốt. 

Câu 22: Biện pháp cấp bách nhất hiện nay để bảo vệ rừng tự nhiên ở Tây Nguyên là

A. đóng cửa rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng.
B. đẩy mạnh việc khoanh nuôi, trồng rừng mới.
C. chú trọng giao đất, giao rừng cho người dân.
D. khai thác rừng hợp lí, đẩy mạnh chế biến gỗ.

Câu 23. Lâm nghiệp là thế mạnh nổi bật ở vùng Tây Nguyên chủ yếu do

     A. có lâm trường lớn, nhiều chim thú, dược liệu quý hiếm.
     B. độ che phủ rừng cao, có ý nghĩa lớn về kinh tế, sinh thái.
     C. rừng bảo vệ tài nguyên đất, cung cấp gỗ quý xuất khẩu.
     D. rừng bảo vệ nhiều động vật hoang dã, cung cấp lâm sản.

Câu 24: Mục tiêu chủ yếu nhất của việc xây dựng các công trình thủy điện ở Tây Nguyên là

A. tạo điều kiện thuận lợi để các ngành công nghiệp của vùng phát triển.
B. xuất khẩu điện sang nước lân cận để thu nguồn ngoại tệ cho nước ta.
C. cung cấp nước tưới vào mùa khô, phát triển ngành du lịch và thủy sản.
D. cung cấp nguồn điện cho vùng để nâng cao cuộc sống cho người dân.

Câu 25: Việc quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên cần lưu ý vấn đề chủ yếu nào sau đây?

A. Xây dựng nhà máy chế biến, bảo vệ vốn rừng, khai khẩn đất hoang.
B. Xây dựng công trình thủy lợi, bảo vệ vốn rừng và cải tạo đất trồng.
C. Mở rộng diện tích cây công nghiệp có kế hoạch và cơ sở khoa học.
D. Chú trọng giá trị nông sản xuất khẩu, thay đổi giống cây trồng mới.

Câu 26: Giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao giá trị lâm nghiệp ở Tây Nguyên là

A. đẩy mạnh chế biến gỗ tại chỗ, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn.
B. bảo vệ các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên.
C. ngăn chặn nạn phá rừng, khai thác hợp lí và trồng rừng.
D. tăng cường trồng rừng, mở rộng quy mô các lâm trường.

Câu 27: Ý nghĩa lớn nhất của các công trình thủy điện đối với kinh tế của vùng Tây Nguyên là

A. cung cấp nước tưới cho các vườn cây công nghiệp trong mùa khô.
B. điều tiết nước cho các sông, cung cấp nước cho các ngành sản xuất.
C. tạo ra nguồn điện dồi dào và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
D. thúc đẩy hoạt động du lịch sinh thái và cung cấp nước cho sinh hoạt.

Câu 28: Việc hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên chủ yếu do tác động của

A. chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều nông sản hàng hóa có giá trị.
B. đa dạng hóa nông nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, giải quyết việc làm.
C. sự phát triển của công nghiệp chế biến, nhu cầu lớn của thị trường.
D. đa dạng hóa nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên đất, cải thiện môi trường.

Câu 29: Ý nghĩa lớn nhất của các hồ thủy điện đối với kinh tế của vùng Tây Nguyên là

A. cung cấp nước tưới cho các vườn cây công nghiệp trong mùa khô.
B. điều tiết nước cho các sông, cung cấp nước cho các ngành sản xuất.
C. tạo ra nguồn điện dồi dào và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
D. thúc đẩy hoạt động du lịch sinh thái và cung cấp nước cho sinh hoạt.

Câu 30: Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi ở Tây Nguyên có ý nghĩa chủ yếu là

A. phát triển công nghiệp, giải quyết nước tưới vào mùa khô.
B. phát triển công nghiệp khai khoáng trên cơ sở nguồn điện rẻ.
C. tạo sản phẩm hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
D. thu hút lao động, tạo việc làm, thay đổi tập quán sản xuất.

Câu 31: Biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là

A. thay đổi giống cây mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng.
B. phát triển các mô hình kinh tế trang trại với quy mô ngày càng lớn.
C. nâng cao chất lượng đội ngũ lao động và thành lập các nông trường.
D. xây dựng cơ sở công nghiệp chế biến gắn với vùng chuyên canh.

Câu 32: Giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro trong sản xuất cây công nghiệp và góp phần sử dụng hợp lí tài nguyên ở vùng Tây Nguyên là

A. hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh, đẩy mạnh chế biến cây công nghiệp.
B. đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp, đi đôi với bảo vệ rừng và phát triển thủy lợi.
C. đa dạng cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh công nghiệp chế biến và đẩy mạnh xuất khẩu.
D. đảm bảo cơ sở lương thực cho dân, đẩy mạnh chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm

Câu 33: Khó khăn chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là

A. thiếu lao động lành nghề và cán bộ khoa học kỹ thuật, ít sông lớn
B. hệ thống sông nhỏ, ngắn dốc, địa hình phân hóa đa dạng, ít mưa
C. làm thủy lợi khó khăn, mùa khô kéo dài, mực nước ngầm hạ thấp
D. mùa khô kéo dài, thiếu các cơ sở chế biến, hạn chế cơ sở hạ tầng.

Câu 34: Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh chế biến sản phẩm cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

    A. thu hút vốn đầu tư, khai thác hiệu quả các loại nguồn lực.
    B. tạo việc làm, thu hút nhiều lao động từ các vùng khác tới.
    C. bảo quản tốt nông sản, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu.
    D. phát triển sản xuất hàng hoá, ổn định vùng chuyên canh.

Câu 35: Việc phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên đã đem lại ý nghĩa quan trọng nào sau đây về mặt kinh tế?

    A. Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng, đảm bảo cân bằng sinh thái.
    B. Thu hút lao động, tạo ra tập quán sản xuất cho đồng bào dân tộc.
    C. Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất các loại nông sản.
    D. Góp phần điều chỉnh sự phân bố dân cư, lao động trên phạm vi cả nước.

Câu 36: Giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp hàng hóa ở Tây Nguyên là

A. liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.
B. phát triển trang trại nông-lâm nghiệp, tăng chế biến và bảo quản.
C. đa dạng hóa nông sản xuất khẩu, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ.
D. phát triển các vùng chuyên canh ứng dụng sản xuất công nghệ cao.

Câu 37. Việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở vùng Tây Nguyên nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

A. Phân bố lại lao động, tạo nhiều việc làm mới, mở rộng quy mô trang trại.
B. Phát triển kinh tế hàng hóa, sử dụng hợp lí thế mạnh, nâng cao đời sống.
C. Thay đổi cơ cấu kinh tế, hạn chế du canh, hình thành vùng chăn nuôi lớn.
D. Tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, khai thác tốt các thế mạnh, thu hút vốn.

Câu 38. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây nhằm mục đích chủ yếu là

A. thu hút vốn đầu tư, khai thác tốt tự nhiên, giảm áp lực cho thủy điện.
B. cải thiện hạ tầng, giải quyết nhu cầu điện tại chỗ, thúc đẩy xuất khẩu.
C. giải quyết việc làm, hiện đại hóa hạ tầng, thúc đẩy sản xuất hàng hóa.
D. nâng cao đời sống, tăng thêm nguồn lực, phát triển kinh tế bền vững.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang