HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 75 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 75 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 75 BỘ: Ý nghĩa chủ yếu của khu kinh tế ven biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 
A. tạo ra nhiều việc làm, phát huy thế mạnh.
B. thay đổi việc sản xuất, đa dạng sản phẩm.
C. tạo nhiều hàng hóa, thu hút nguồn đầu tư.
D. mở rộng phân bố, tăng sự liên kết kinh tế. 

Câu 1. Ý nghĩa chủ yếu của phát triển giao thông đường bộ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. gắn với khu công nghiệp, phục vụ xuất khẩu.
B. tạo cơ sở phân bố dân cư, hình thành đô thị.
C. nâng cao năng lực vận tải, phát triển kinh tế.
D. nối liền với các nước, đẩy mạnh giao thương.

Câu 2: Ý nghĩa chủ yếu của việc xây dựng các tuyến đường ngang ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. phát triển kinh tế các huyện phía tây, nâng cao đời sống nhân dân.
B. mở rộng vùng hậu phương cảng, tạo thế mở cửa hơn nữa cho vùng.
C. xây dựng nhiều khu kinh tế cửa khẩu, thu hút khách du lịch quốc tế.
D. hình thành thêm mạng lưới đồ thị mới, phân bố lại dân cư các vùng.

Câu 3: Ý nghĩa chủ yếu của các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.
B. góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu ngành.
C. tạo việc làm, thay đổi bộ mặt vùng ven biển.
D. tăng vận chuyển, tiền đề tạo khu công nghiệp.

Câu 4: Các khu kinh tế ven biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển do tác động chủ yếu của

A. đổi mới chính sách, thu hút nhiều đầu tư.
B. cơ sở hạ tầng nâng cấp, vị trí khá tiện lợi.
C. nguồn lao động đông, thị trường khá lớn.
D. tài nguyên đa dạng, giao thông mở rộng.

Câu 5: Thế mạnh tự nhiên thuận lợi nhất trong việc phát triển ngành đánh bắt thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. bờ biển dài, nhiều ngư trường, bãi tôm, bãi cá.
B. ít chịu ảnh hưởng của bão và gió mùa đông bắc.
C. bờ biển có nhiều khả năng xây dựng cảng cá.
D. ngoài khơi có nhiều loài có giá trị kinh tế cao.

Câu 6: Ý nghĩa lớn nhất của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. tạo thế mở cửa hơn nữa cho vùng và sự phân công lao động mới.
B. tạo điều kiện cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
C. đẩy mạnh giao lưu kinh tế xã hội với các vùng khác trong cả nước.
D. khắc phục những yếu kém về cơ sở hạ tầng và thu hút vốn đầu tư.

Câu 7: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm.
B. tạo ra các nghề mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
C. góp phần phát triển công nghiệp và phân hóa lãnh thổ.
D. thu hút các nguồn đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Câu 8: Ý nghĩa chủ yếu của việc xây dựng các tuyến đường ngang ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

     A. phát triển kinh tế các huyện phía tây, nâng cao đời sống nhân dân.
    B. mở rộng vùng hậu phương cảng, tạo thế mở cửa hơn nữa cho vùng.
    C. xây dựng nhiều khu kinh tế cửa khẩu, thu hút khách du lịch quốc tế.
    D. hình thành thêm mạng lưới đồ thị mới, phân bố lại dân cư các vùng.

Câu 9: Các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ đem lại ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

    A. Tạo thế mở cửa hơn nữa, thay đổi phân bố dân cư, giải quyết vấn đề việc làm.
    B. phát huy thế mạnh biển, đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.
    C. phát triển tổng hợp kinh tế biển, thay đổi bộ mặt nhiều địa phương ven biển.
    D. Tăng năng lực vận chuyển, thu hút vốn đầu tư, hình thành khu công nghiệp.

Câu 10: Du lịch biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh chủ yếu do

     A. đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh kín gió, nhiều đảo, bán đảo ven bờ.
     B. khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm, nhiều bãi tắm, thắng cảnh đẹp.
     C. nhiều đảo, quần đảo với hệ sinh thái đa dạng, tiếp giáp vùng biển sâu .
     D. số giờ nắng cao, nhiều vũng vịnh, đầm phá, nhiều bãi tắm rộng nổi tiếng.

Câu 11: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các khu công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

    A. tạo ra sự phân công lao động mới, tạo thế mở cửa, sản xuất hàng xuất khẩu.
    B. phát triển ngành công nghệ cao, nâng cao mức sống, hình thành đô thị mới.
    C. thúc đẩy công nghiệp hóa, khai thác hiệu quả thế mạnh, xây dựng hạ tầng.
    D. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo việc làm.

Câu 12: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. nâng cao hiệu quả kinh tế, khai thác hợp lí và bảo vệ tài nguyên.
B. bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập.
C. thu hút vốn đầu tư, hiện đại hóa được sản xuất và cơ sở hạ tầng.
D. khai thác tiềm năng, hạn chế thiên tai và hiện đại hóa sản xuất.

Câu 13: Vai trò chủ yếu của việc thu hút đầu tư nước ngoài ở Duyên hải Nam Trung bộ là

A. thúc đẩy hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất.
B. tạo việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.
C. tạo điều kiện nâng cao vị thế của vùng so với cả nước.
D. giải quyết vấn đề hạn chế tài nguyên và năng lượng.

Câu 14: Mục đích chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. đáp ứng nhu cầu dân cư, tăng hội nhập quốc tế.
B.  phát triển kinh tế, đẩy mạnh hoạt động giao lưu.
C. khai thác lợi thế tự nhiên, phát triển kinh tế mở.
D. thu hút đầu tư, hình thành khu kinh tế ven biển. 

Câu 15: Mục đích chủ yếu của việc nâng cấp các cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. gắn với khu kinh tế, cơ sở hình thành đô thị.
B. tăng năng lực vận tải, đẩy mạnh xuất khẩu.
C. mở lối ra biển cho các nước, tăng giao lưu.
D. tạo thế mở cửa cho vùng, phát triển kinh tế.

Câu 16: Giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật, hội nhập quốc tế,
B. đảm bảo nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.
C. nâng cao trình độ lao động, phát triển giao thông.
D. đảm bảo cơ sở năng lượng, thu hút nhiều đầu tư.

Câu 17: Biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. nâng cấp các cơ sở lưu trú, khai thác mới tài nguyên.
B. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đa dạng loại hình sản phẩm.
C. nâng cao trình độ người lao động, tích cực quảng bá.
D. thu hút dân cư tham gia, phát triển du lịch cộng đồng.

Câu 18: Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. đảm bảo cơ sở năng lượng, thu hút nhiều đầu tư.
B. đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật, hội nhập quốc tế.
C. nâng cao trình độ lao động, phát triển giao thông.
D. đảm bảo nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Câu 19: Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. đẩy mạnh chế biến, phát triển xuất khẩu.
B. hiện đại hóa ngư cụ, đầu tư đánh bắt xa bờ.
C. mở rộng dịch vụ, xây dựng các cảng cá.
D. tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư.

Câu 20: Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh về ngành giao thông vận tải đường biển chủ yếu là do

A. nằm gần tuyển hàng hải quốc tế, nhiều vụng, vịnh kín gió.
B. nhiều vụng, vịnh kín gió, hoạt động nội thương phát triển.
C. có nhiều ngư trường trọng điểm, đảo nằm ven bờ, đầm phá.
D. có đường bờ biển dài, ít cửa sông đổ ra biển và vụng, vịnh.

Câu 21: Sự phân công lao động theo lãnh thổ của Duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay có nhiều đổi mới chủ yếu do tác động của

A. hội nhập thế giới rộng, thúc đẩy nhập khẩu.
B. xây cảng nước sâu, phát triển khu kinh tế.
C. đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển giao thông.
D. tăng trưởng kinh tế, phát huy các thế mạnh.

Câu 22: Sự phân công lao động theo lãnh thổ của Duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay có nhiều đổi mới chủ yếu do tác động của

    A. đẩy mạnh xuất khẩu, du lịch phát triển mạnh.
    B. tăng trưởng kinh tế, phát huy các thế mạnh.
    C. hội nhập thế giới rộng, thúc đẩy nhập khẩu.
    D. xây dựng cảng nước sâu, phát triển khu kinh tế.

Câu 23: Dịch vụ hàng hải ở Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh trong thời gian gần đây chủ yếu do

A. bờ biển dài, nhiều vịnh biển sâu, gần các tuyến hàng hải quốc tế.
B. các tỉnh đều giáp biển, đô thị lớn ở ven biển, hạ tầng hoàn thiện.
C. kinh tế phát triển, mức sống cải thiện, hội nhập quốc tế sâu rộng.
D. công nghiệp phát triển, lao động đông đảo, thu hút nhiều vốn đầu tư.

Câu 24: Phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

A. Giải quyết việc làm, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản.
B. Giải quyết vấn đề thực phẩm, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa.
C. Sử dụng hiệu quả lao động, nâng cao mức sống người dân.
D. Thu hút nguồn đầu tư, tận dụng diện tích mặt nước của vùng.

Câu 25: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các khu công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

  A. tạo ra sự phân công lao động mới, tạo thế mở cửa, sản xuất hàng xuất khẩu.
  B. phát triển ngành công nghệ cao, nâng cao mức sống, hình thành đô thị mới.
  C. thúc đẩy công nghiệp hóa, khai thác hiệu quả thế mạnh, xây dựng hạ tầng.
  D. phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo khối lượng hàng hoá lớn.

Câu 26: Công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có bước phát triển rõ nét nhờ vào

A. nguồn điện dồi dào các tài nguyên khoáng sản, rừng và kinh tế biển.
B. sự hình thành vùng kinh tế trọng điểm và các khu kinh tế ven biển.
C. sự hình thành cơ cấu kinh tế theo nông, lâm và ngư nghiệp của vùng.
D. việc thu hút các nguồn vốn đầu tư, sử dụng mạng lưới điện quốc gia.

Câu 27: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các khu công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

    A. tạo ra sự phân công lao động mới, tạo thế mở cửa, sản xuất hàng xuất khẩu.
    B. phát triển ngành công nghệ cao, nâng cao mức sống, hình thành đô thị mới.
    C. thúc đẩy công nghiệp hóa, khai thác hiệu quả thế mạnh, xây dựng hạ tầng.
    D. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo việc làm.

Câu 28: Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển nhiều loại hình du lịch biển dựa trên các nhân tố chủ yếu nào sau đây?

    A. Mức sống tăng, tăng cường hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch.
    B. Tài nguyên phong phú, nguồn đầu tư lớn, nhu cầu du khách đa dạng.
    C. Trình độ lao động nâng cao, cơ sở vật chất được cải thiện, vốn nhiều.
    D. Cơ sở hạ tầng và cơ sở lưu trú được đầu tư, quan hệ quốc tế mở rộng.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây đúng về sự phát triển công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Hình thành các chuỗi trung tâm công nghiệp nhờ thu hút đầu tư của nước ngoài.
B. Xây dựng nhiều nhà máy thủy điện có quy mô lớn, hình thành các khu chế xuất.
C. Tập trung các ngành công nghệ cao, hình thành các khu chế xuất vùng ven biển.
D. Tài nguyên nhiên liệu, năng lượng rất đa dạng thuận lợi cho phát triển năng lượng.

Câu 30: Giải pháp chủ yếu để tăng lượng khách du lịch quốc tế đến với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch, bảo vệ môi trường.
B. bảo vệ môi trường, phát triển đa dạng các loại hình du lịch.
C. phát triển đa dạng các loại hình du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng.
D. đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch.

    Câu 31: Thế mở cửa của Duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay có nhiều thuận lợi chủ yếu do

A. giao thông phát triển, phát huy các thế mạnh.
B. đẩy mạnh ngoại thương, đầu tư xây cảng biển.
C. nâng cấp đường bộ, đầu tư phát triển nghề cá.
D. hình thành khu kinh tế, mở rộng các sân bay.

Câu 32: Thuận lợi chủ yếu để phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở Bắc Trung Bộ là

A. vùng núi phía tây, khí hậu thuận lợi, nguồn lao động đông đảo.
B. vùng đồi trước núi, cơ sở thức ăn dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn.
C. dải đồng bằng kéo dài, đất đai màu mỡ, nhu cầu lớn của thị trường.
D. các bãi bồi ven sông, nhiều đồng cỏ rộng, nguồn thức ăn phong phú.

    Câu 33: Giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

    A. hoàn thiện hệ thống giao thông, thu hút lao động có chuyên môn.
    B. thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện trình độ lao động.
    C. tạo liên kết vùng, mở rộng quy mô công nghiệp, thu hút lao động.
    D. thúc đẩy đô thị hóa, hiện đại hóa, đổi mới kĩ thuật sản xuất.

Câu 34. Vịnh Vân Phong thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ được quy hoạch thành cảng trung chuyển lớn nhất nước ta dựa trên cơ sở chủ yếu nào sau đây?

A. Cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng, vịnh biển sâu rộng, kín gió.
B. Cơ sở hạ tầng tương đối tốt, cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng.
C. Gần các tuyến hàng hải quốc tế, cơ sở hạ tầng tương đối tốt.
D. Vịnh biển sâu rộng và kín gió, gần các tuyến hàng hải quốc tế.

Câu 35: Các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ đem lại ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

    A. Tạo thế mở cửa hơn nữa, thay đổi phân bố dân cư, giải quyết vấn đề việc làm.
    B. phát huy thế mạnh biển, đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.
    C. phát triển tổng hợp kinh tế biển, thay đổi bộ mặt nhiều địa phương ven biển.
    D. Tăng năng lực vận chuyển, thu hút vốn đầu tư, hình thành khu công nghiệp.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang