HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

CÂU 79 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

CÂU 79 - TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ, ĐỊA LÝ - NĂM 2023
CÂU 79 BỘ: Vùng khí hậu Nam Bộ có nhiệt độ trung bình năm cao hơn vùng khí hậu Đông Bắc Bộ chủ yếu do 
  A. gió mùa Tây Nam ảnh hưởng mạnh, đồng bằng rộng, có các vùng trũng. 
  B. bờ biển dài, nằm xa chí tuyến, chịu tác động của Tín phong bán cầu Bắc. 
  C. chịu tác động của gió tây nam, không có mùa đông lạnh, vùng biển rộng. 
  D. địa hình thấp, không chịu tác động của gió mùa Đông Bắc, gần xích đạo. 

Câu 1: Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta có thành phần thực vật cận nhiệt chủ yếu do tác động của

    A. địa hình, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, đất đa dạng.
    B. nhiệt độ về mùa đông hạ thấp, địa hình vùng đồi núi rộng, vị trí địa lí. 
    C. vị trí địa lí, địa hình, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
    D. những lưu vực sông có diện tích rộng, gió mùa Đông Bắc, các núi cao.

Câu 2: Khí hậu của Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ khác với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu do tác động của 

 A. vị trí ở nội chí tuyến, địa hình đồi núi, gió mùa Đông Bắc và gió Tây. 
 B. hoàn lưu khí quyển, vị trí nằm gần đường chí tuyến Bắc, địa hình núi. 
 C. địa hình có núi cao, vị trí ở khu vực gió mùa, Tín phong bán cầu Bắc.
 D. núi cao, gió mùa Tây Nam và dải hội tụ nhiệt đới, vị trí ở xa xích đạo. 

Câu 3: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ chủ yếu do

A. tổng lượng bức xạ Mặt Trời lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm.
B. không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, vị trí gần xích đạo.
C. chịu tác động mạnh của gió mùa Tây Nam và Tín phong bán cầu Bắc.
D. trong năm có hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh, địa hình đồi núi thấp.

Câu 4: Giới hạn của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Nam nước ta khác so với miền Bắc chủ yếu do

A. gió mùa Đông Bắc, vị trí gần với chí tuyến Bắc, hoạt động của frông.
B. nằm ở vĩ độ cao hơn, Tín phong bán cầu Bắc, Tín phong bán cầu Nam.
C. Tín phong bán cầu Nam, nằm xa chí tuyến Bắc, có nhiều cao nguyên.
D. nằm ở vĩ độ thấp hơn, các gió hướng tây nam, Tín phong bán cầu Bắc.

Câu 5. Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta vào mùa đông có nhiều biến động thời tiết chủ yếu do tác động của

A. hoạt động của frông, gió mùa Đông Bắc và các dãy núi vòng cung.
B. gió mùa Đông Bắc, hoạt động của frông và Tín phong bán cầu Bắc.
C. vùng đồi núi rộng, hoạt động của frông và Tín phong bán cầu Bắc.
D. gió mùa Đông Bắc, hoạt động của frông và hướng của các dãy núi.

Câu 6: Mùa mưa ở dải đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ chịu tác động chủ yếu của

A. áp thấp nhiệt đới và bão, gió mùa Tây Nam, gió Tây và gió mùa Đông Bắc.
B. gió hướng đông bắc, gió mùa Tây Nam, dải hội tụ, bão và áp thấp nhiệt đới.
C. gió mùa Tây Nam, áp thấp nhiệt đới, gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến.
D. dải hội tụ, Tín phong Bắc bán cầu và gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến.

Câu 7: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có biên độ nhiệt năm nhỏ chủ yếu do tác động của

A. các gió mùa hạ, thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh, gió mùa Đông Bắc.
B. thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh, gió, vị trí nằm ở gần vùng xích đạo.
C. địa hình cao nguyên, gió mùa đông, thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh.
D. vùng biển rộng, thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh, vị trí ở xa chí tuyến.

Câu 8: Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta khác với phần lãnh thổ phía Bắc chủ yếu do tác động của các nhân tố nào sau đây?

A. Vị trí nằm ở xa chí tuyến, Tín phong bán cầu Bắc, gió mùa Tây Nam và bão.
B. Vị trí trong vùng nội chí tuyến, gió đông bắc, dải hội tụ và áp thấp nhiệt đới.
C. Gió tây nam, vị trí ở gần với bán cầu Nam, thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh kéo dài hơn.
D. Gió đông bắc và tây nam, vị trí gần xích đạo, khảng cách hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

Câu 9: Sự khác nhau về chế độ mưa giữa vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc chủ yếu do tác động kết hợp của

A. bão, dải hội tụ nhiệt đới, Tín phong bán cầu Bắc và độ dốc các sườn núi.
B. gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam và các dãy núi hướng vòng cung.
C. vị trí gần hay xa biển và độ cao của các đỉnh núi, hướng của các dãy núi.
D. gió theo hướng tây nam, gió theo hướng đông bắc và hướng địa hình núi.

Câu 10: Sinh vật nước ta đa dạng là kết quả tác động của các nhân tố chủ yếu là

     A. vị trí nơi gặp gỡ của các luồng di cư; địa hình, khí hậu, đất đai phân hóa.
     B. khí hậu phân hóa, con người lai tạo giống; vị trí trung tâm Đông Nam Á.
     C. địa hình phần lớn đồi núi, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa; vị trí giáp biển.
     D. đất đai phong phú; tác động của con người lai tạo và thay đổi sự phân bố.

Câu 11. Khí hậu miền Nam phân thành hai mùa rõ rệt chủ yếu do tác động kết hợp của

    A. gió mùa Tây Nam, Tín phong bán cầu Bắc và độ cao địa hình.
    B. Tín phong Đông Bắc, dải hội tụ nhiệt đới và áp thấp nhiệt đới.
    C. Tín phong bán cầu Bắc với địa hình dãy núi Trường Sơn Nam.
    D. gió hướng Tây Nam, Tín phong bán cầu Bắc và hướng địa hình.

Câu 12: Sự đối lập về mùa mưa và mùa khô giữa Tây Nguyên với Đông Trường Sơn chủ yếu do tác động kết hợp của

A. gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc và hai sườn dãy núi Trường Sơn.
B. các gió hướng tây nam nóng ẩm và địa hình núi, cao nguyên, đồng bằng.
C. địa hình đồi núi, cao nguyên và các hướng gió thổi qua biển trong năm.
D. dãy núi Trường Sơn và các loại gió hướng tây nam, gió hướng đông bắc.

Câu 13: Phần lãnh thổ phía Nam nước ta nóng quanh năm chủ yếu do tác động của

A. vị trí gần xích đạo, Tín phong bán cầu Bắc, gió hướng tây nam.
B. thời gian mặt trời lên thiên đỉnh, gió mùa Đông Bắc, dải hội tụ.
C. gió thổi từ cao áp Xibia, vị trí xa chí tuyến, áp thấp nhiệt đới.
D. vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến, frông, gió mùa Tây Nam.

Câu 14: Đất feralit ở đai cận nhiệt đới gió mùa nước ta có tầng mùn là do

A. mưa nhiều, địa hình đồi núi không có thực vật bao phủ.
B. địa hình đồi núi, mưa nhiều rửa trôi chất ba dơ dễ tan.
C. nhiệt độ giảm, quá trình phân giải vật chất hữu cơ chậm.
D. nền nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra mạnh.

Câu 15: Phần lãnh thổ phía Nam nước ta có nền nhiệt, ẩm cao chủ yếu do tác động của

    A. thời gian chiếu sáng dài, gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến, bão. 
    B. vị trí trong vùng nội chí tuyến, Tín phòng bán cầu Bắc, gió Tây, bão. 
    C. gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc, Mặt Trời lên thiên đỉnh, frộng.
    D. vị trí ở gần xích đạo, lượng bức xạ lớn, gió hướng tây nam, dải hội tụ. 

Câu 16: Các vùng trên lãnh thổ nước ta khác nhau về chế độ nhiệt chủ yếu do tác động của

     A. bão, dải hội tụ nhiệt đới, các loại gió thổi hướng tây nam và đông bắc.
     B. gió Tây, gió mùa Đông Bắc, độ cao các dãy núi và hình dáng lãnh thổ. 
     C. gió tây nam thổi vào mùa hạ, vị trí địa lí, độ cao và hướng các dãy núi. 
     D. vị trí địa lí, địa hình, các loại gió và thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh. 

Câu 17: Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo vĩ độ chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Hướng của các dãy núi, tác động của dải hội tụ nhiệt đới và các cơn bão.
B. Ảnh hưởng của Biển Đông, gió mùa Tây Nam và tác động của dòng biển.
C.Lãnh thổ trải dài theo chiều Bắc - Nam, tác động của gió mùa Đông Bắc.
D. Địa hình nước ta có sự phân hóa Đông - Tây, tác động của bão và áp thấp.

Câu 18: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều loài thực vật nhiệt đới, xích đạo nguyên nhân chủ yếu là do

A. khí hậu có mùa đông lạnh, các loại di cư từ phương Nam và phương Bắc.
B. khí hậu cận xích đạo gió mùa, các loài có nguồn gốc từ Mã Lai- Inđônêxia.
C. khí hậu nhiệt đới gió mùa, các loài có nguồn gốc từ Ân Độ - Mianma đến.
D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự di cư của các loài từ Himalaya xuống.

Câu 19: Sự khác nhau về loài thực vật ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, chủ yếu do

A. hoàn lưu khí quyển, đặc điểm lãnh thổ, địa hình.
B. gió mùa, địa hình, sự di cư của các loài sinh vật.
C. vị trí địa lí, khí hậu, sự di cư của các loài sinh vật.
D. hoàn lưu khí quyển,vị trí địa lí, nhiệt độ trong năm.

Câu 20: Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh nhất so với các vùng khác ở nước ta, nguyên nhân là do

A. địa hình hẹp theo chiều ngang, tác động của gió Đông Bắc.
B. áp thấp Bắc Bộ hút gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Nam.
C. hoàn lưu khí quyển, ảnh hưởng của địa hình và bề mặt đệm.
D. hướng nghiêng của địa hình, ảnh hưởng của gió địa phương.

Câu 21: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh và kéo dài nhất cả nước?

    A. hướng các dãy núi, vị trí địa lí, nằm ở vĩ độ cao nhất cả nước. 
    B. vị trí địa lí nằm gần chí tuyến Bắc, giáp biển Đông rộng lớn.
    C. địa hình đồi núi thấp, phân hóa đa dạng theo độ cao địa hình.
    D. địa hình nghiêng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, nhiều đồi núi.

Câu 22: Sinh vật cận nhiệt và ôn đới ở phần lãnh thổ phía Bắc đa dạng hơn phần lãnh thổ phía Nam nước ta chủ yếu do

    A. vị trí ở xa xích đạo, Tín phong Đông Bắc, tiếp giáp Biến Đông. 
    B. vị trí gần chí tuyến Bắc, gió mùa Đông Bắc, đầy đủ ba đại cao. 
    C. năm ở vùng nội chí tuyến, gió mùa Tây Nam, độ cao địa hình.
    D. nằm ở gần vùng ngoại chí tuyến, gió tây nam, lãnh thổ rộng lớn. 

Câu 23: Tính chất nhiệt đới của sinh vật nước ta bị giảm sút chủ yếu do

A. vị trí địa lí, sông ngòi, khí hậu và tác động con người.
B. vị trí địa lí, khí hậu, địa hình và tác động con người.
C. địa hình, khí hậu, các luồng di cư và tác động con người.
D. khí hậu, địa hình, tác động của con người và luồng di cư.

Câu 24: Lượng mưa trong mùa khô ở Bắc Trung Bộ khá lớn, chủ yếu do tác động của

    A. dải hội tụ hướng vĩ tuyến, độ cao địa hình, Tín phong Bắc bán cầu.
    B. gió mùa Đông Bắc, tác động địa hình, dải hội tụ hướng kinh tuyến.
    C. địa hình đón gió, gió mùa Đông Bắc hoạt động, gió phơn tây nam.
    D. Tín phong đông bắc, địa hình khuất gió tây nam, dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 25: Sự phân hoá mưa trong nửa đầu mùa đông ở miền Bắc nước ta chủ yếu do sự kết hợp của

A. gió mùa Đông Bắc, độ cao địa hình, hướng núi và frông lạnh.
B. độ cao địa hình, gió mùa Đông Bắc, biển Đông và áp thấp xích đạo.
C. tín phong bán cầu Bắc, biển Đông, độ cao địa hình và frông lạnh.
D. hướng núi, độ cao địa hình, áp cao cận cực và dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 26: Cảnh quan thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc nước ta khác với phần lãnh thổ phía Nam chủ yếu do tác động của 

     A. gió mùa và Tín phong bán cầu Bắc, vị trí gần chí tuyến, địa hình núi. 
     B. Tín phong bán cầu Bắc, vị trí ở khu vực gió mùa, địa hình có núi cao. 
     C. gió mùa Đông Bắc và gió Tây, vị trí ở nội chí tuyến, địa hình đồi núi.
     D. gió mùa Tây Nam và dải hội tụ nhiệt đới, vị trí ở xa xích đạo, núi cao. 

Câu 27: Thiên nhiên nước ta mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa và phân hóa đa dạng chủ yếu do tác động kết hợp của

A. vị trí địa lí, hình thể lãnh thổ, ảnh hưởng của Biển Đông,dải hội tụ, bão.
B. vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ, hướng nghiêng địa hình, Biển Đông, bão.
C. Biển Đông, bức chắn địa hình, gió phơn Tây Nam, áp thấp nhiệt đới , bão.
D. vị trí địa lí, hình thể lãnh thổ, các loại gió, đặc điểm địa hình, Biển Đông.

Câu 28: Chế độ nhiệt nước ta có sự phân hóa đa dạng do tác động chủ yếu của

     A. gió đông bắc, lãnh thổ kéo dài, địa hình, thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh.
     B. gió Tín phong, độ cao của địa hình, vị trí địa lí, Mặt Trời lên thiên đỉnh.
     C. gió mùa Đông Bắc, thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh, địa hình, vị trí địa lí.
     D. lãnh thổ kéo dài, gió mùa, địa hình, chuyển động biểu kiến của Mặt Trời. 

Câu 29: Đất feralit ở đai nhiệt đới gió mùa chiếm diện tích lớn chủ yếu do tác động của

     A. đồi núi thấp, nhiệt độ và độ ẩm khá cao, thảm thực vật đa dạng.
     B. phân mùa rõ rệt, các hệ sinh thái đa dạng, đá mẹ badan và đá vôi.
     C. các hoạt động sản xuất, mưa mùa, nhiệt độ thay đổi theo độ cao.
     D. thời gian hình thành lâu dài, xác sinh vật nhiều, phong hoá mạnh.

Câu 30: Vùng đối núi thấp nước ta có nhiều đất feralit chủ yếu do

A. có đá mẹ axít ở phạm vi rộng lớn, nhiệt ẩm cao, mưa nhiều.
B. diện tích rộng lớn, nhiệt độ trung bình năm cao, mưa nhiều.
C. nhiều cao nguyên, khí hậu nhiệt đới gió mùa, có đá mẹ axít
D. có hai mùa mưa và khô, nhiệt ẩm cao, nhiều đá khác nhau.

Câu 31: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có biên độ nhiệt độ năm lớn chủ yếu do tác động của

A.  thời gian mặt trời lên thiên đỉnh, gió, vị trí nằm cách xa vùng xích đạo.
B. vị trí nằm gần chí tuyến, gió mùa hạ, thời gian mặt trời lên thiên đỉnh.
C. gió mùa Tây Nam, thời gian mặt trời lên thiên đỉnh, nằm gần chí tuyến.
D.  Tín Phong bán cầu bắc, Thời gian mặt trời lên thiên đỉnh, xa xích đạo.

Câu 32: Chế độ mưa trên các vùng lãnh thổ nước ta có sự phân hóa phức tạp theo không gian, thời gian chủ yếu do

A. Tín phong bán cầu Bắc, hoạt động của gió mùa, vị trí địa lí và địa hình.
B. gió mùa Tây Nam, gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến, vị trí địa lí.
C. gió mùa Đông Bắc, Tín phong bán cầu Bắc, vị trí địa lí và địa hình núi.
D. gió tây nam thổi vào mùa hạ, vị trí địa lí, độ cao và hướng các dãy núi.

Câu 33. Quy Nhơn có lượng mưa cực đại vào tháng X chủ yếu do tác động kết hợp của các nhân tố

A. gió mùa Đông Bắc, dải hội tụ nhiệt đới, frông và dòng biển nóng.
B. Tín phong bán cầu Bắc, gió mùa Tây Nam, núi cao, frông và bão.
C. các núi hướng vòng cung, gió mùa Đông Bắc, gió mùa Đông Nam.
D. dải hội tụ nội chí tuyến, gió Đông Bắc, địa hình núi, áp thấp và bão.

Câu 34: Ở Tây Nguyên chế độ mưa phân thành mùa mưa, mùa khô chủ yếu do tác động của

A. gió mùa Đông Bắc, gió Tây khô nóng, tín phong bán cầu Bắc.
B. Tín phong bán cầu Bắc, gió hướng tây nam, dải hội tụ nhiệt đới.
C. gió mùa Tây Nam, áp thấp nhiệt đới, bão, gió mùa Đông Bắc.
D.gió hướng đông bắc, gió từ vịnh Bengan, bão, dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 35: Lãnh thổ phía Bắc có biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn chủ yếu do tác động của

A. gió mùa mùa đông, vị trí xa xích đạo, độ cao địa hình.
B. Tín phong, gió mùa mùa đông, vị trí gần với chí tuyến.
C. vị trí địa lí, khối khí, thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh.
D. gió mùa Tây Nam, vị trí xa xích đạo, gió mùa Đông Bắc.

Câu 36: Dải đồng bằng ven biển miền Trung nước ta có nhiều cồn cát chủ yếu do 

   A. hoạt động của triều cường, các dòng hải lưu ven bờ và nội lực.
   B. thềm lục địa hẹp và sâu, có nhiều dãy núi chạy ra gần sát biển.
   C. trầm tích biển bồi lấp trên các đứt gãy được sóng biển mài mòn.
   D. chịu tác động mạnh của các thiên tai như bão, cát chảy, cát bay.

Câu 37: Sinh vật nhiệt đới chiếm ưu thế ở nước ta chủ yếu là do

A. vị trí nội chí tuyến, núi thấp chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ, luồng di cư sinh vật.
B. nền nhiệt cao, địa hình phân hoá đa dạng, lượng mưa lớn và tập trung cường độ cao.
C. thuộc vùng nhiệt đới bán cầu Bắc, luồng di cư sinh vật phương Nam, gió Tín phong.
D. lượng bức xạ Mặt Trời lớn, hướng của địa hình đa dạng, lượng mưa theo mùa rõ rệt.

Câu 38: Thiên nhiên nước ta mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa và phân hóa đa dạng chủ yếu do tác động kết hợp của

A. vị trí địa lí, hình thể lãnh thổ, ảnh hưởng của Biển Đông, dải hội tụ, bão.
B. vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ, hướng nghiêng địa hình, Biển Đông, bão.
C. Biển Đông, bức chắn địa hình, gió phơn Tây Nam, áp thấp nhiệt đới, bão.
D. vị trí địa lí, hình thể lãnh thổ, các loại gió, đặc điểm địa hình, Biển Đông.

Câu 29: Số tháng có nhiệt độ dưới chỉ tiêu nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ khác với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu do

A. vị trí gần vùng ngoại chí tuyến, gió theo hướng đông bắc, thời gian Mặt trời lên thiên đỉnh.
B. thời gian hai lần Mặt trời lên thiên đỉnh, gió mùa Đông Bắc, frông lạnh, vị trí gần xích đạo.
C. gió mùa Tây Nam, thời gian hai lần Mặt trời lên thiên đỉnh, dải hội tụ và áp thấp nhiệt đới.
D. gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến, Tín phong bán cầu Bắc, vị trí gần với chí tuyến Bắc.

Câu 40: Nhiệt độ trung bình năm ở Bắc Trung Bộ cao hơn vùng núi Tây Bắc chủ yếu do

A. lượng nhiệt tăng, bề mặt đệm là cát biển, lãnh thổ hẹp theo chiều ngang.
B. gió Tây hoạt động mạnh, địa hình chủ yếu đồng bằng, vị trí xa với biển.
C. gió mùa Đông Bắc giảm sút, góc nhập xạ tăng, gió Tây hoạt động mạnh.
D. chịu tác động của bão, lãnh thổ trải dài, Tín phong bán cầu Bắc rất mạnh.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíĐề minh họa của bộ Đề thi Tin tức
Lên đầu trang