Bài 20: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Cánh diều

Bài 20: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Cánh diều

Bài 20: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Cánh diềuBài 20: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

I. Vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản


- Sản xuất ra lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.

- Tạo mặt hàng xuất khẩu và đảm bảo an ninh lương thực cho mỗi quốc gia.

- Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

- Giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường.

II. Đặc điểm của nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản


- Đất trồng, mặt nước là tư liệu sản xuất chủ yếu.

- Đối tượng sản xuất là những cơ thể sống.

- Phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, có tính thời vụ và phân bố tương đối rộng rãi.

- Có mối liên kết chặt chẽ tạo thành chuỗi giá trị nông sản.

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản


a. Nhân tố: vị trí địa lí

- Quy định sự có mặt của các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

- Trao đổi nông sản, thu hút vốn đầu tư, khoa học - công nghệ

b. Nhân tố: điều kiện tự nhiên

- Địa hình, đất trồng: ảnh hưởng đến quy mô, phương hướng sản xuất; cơ cấu cây trồng, mức độ thâm canh, năng suất và sự phân bố cây trồng…

- Khí hậu và nguồn nước:

+ Cơ cấu, năng suất cây trồng, vật nuôi; mùa vụ, khả năng xen canh, tăng vụ; sự phân bổ nông nghiệp

+  Mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, phù sa, nước tưới,...

- Sinh vật: Cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, cơ sở thức ăn, môi trường sản xuất,…

c. Nhân tố: kinh tế - xã hội

- Dân cư, lao động:

+ Lực lượng sản xuất trực tiếp.

+ Nguồn tiêu thụ sản phẩm.

- Khoa học - công nghệ:

+ Tạo ra nhiều giống mới; tăng năng suất, chất lượng nông sản.

+ Sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước,...

- Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật:

+ Thúc đẩy nông nghiệp sản xuất hàng hoá.

+ Tăng cường liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

- Chính sách phát triển nông nghiệp, vốn đầu tư và thị trường:

+ Phương hướng sản xuất, cơ cấu ngành, quy mô sản xuất.

+ Xác định các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

+ Thúc đẩy nông nghiệp sản xuất hàng hoá.

---------Hết---------
Trả lời câu hỏi trang 70 sgk Địa Lí 10 mới: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có vai trò như thế nào? Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ra sao?

Trả lời:

* Vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

- Sản xuất ra lương thực, thựa phẩm cho con người, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp, tạo hàng xuất khẩu, đảm bảo an ninh lương thực cho mỗi quốc gia.

- Tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân

- Giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường

* Các nhân tốc ảnh hưởng: Địa hình đất trồng, khí hậu nguồn nước, sinh vật, dân cư lao động, khoa học công nghệ, cơ sở vật chất kĩ thuật, chính sách phát triển nông nghiệp, đầu tư vốn và thị trường.

A/ Câu hỏi giữa bài

Trả lời câu hỏi trang 70 sgk Địa Lí 10 mới: Đọc thông tin, hãy trình bày vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Trả lời:

- Vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

+ Sản xuất ra lương thực, thựa phẩm cho con người, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp, tạo hàng xuất khẩu, đảm bảo an ninh lương thực cho mỗi quốc gia.

+ Tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân

+ Giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường

Trả lời câu hỏi trang 70 sgk Địa Lí 10 mới: Đọc thông tin, hãy trình bày đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Lấy ví dụ cụ thể.

Trả lời:

- Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

+ Đất trồng, mặt nước là tư liệu sản xuất chủ yếu.

+ Đối tượng sản xuất là những cơ thể sống

+ Phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, có tính thời vụ và phân bố tương đối rộng rãi

+ Có mối liên kết chặt chẽ tạo thành chuỗi giá trị nông sản

- Ví dụ: Việt Nam là nước nhiệt đới nên rất thích hợp cho việc trồng lúa và để trồng được cây lúa cần có đất, nước, cần có các yếu tố tự nhiên thuận lợi…và khi lúa được thu hoạch sẽ tạo nên một chuỗi giá trị nông sản cung cấp lương thực cho con người, thức ăn cho chăn nuôi…

Trả lời câu hỏi trang 71 sgk Địa Lí 10 mới: Quan sát hình 20, hãy phân tích hai nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Lấy ví dụ cụ thể.

Trả lời:

- Nhân tố địa hình đất trồng:

+ Ảnh hưởng đến quy mô phương hướng sản xuất cơ cấu mức độ thâm canh năng suất và sự phân bố cây trồng.

+ Ví dụ: Về trồng cây lúa nước nhân tố địa hình đất trồng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ câu mức độ thâm canh…của cây trồng, ở khu vực đồng bằng như đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long.. địa hình bằng phẳng, đất phù sa,..người dân trồng lúa rất năng suất nhưng ngược lại ở miền núi như khu vực Điện Biên, Hà Giang đất dốc, phù sa thấp nên cơ cấu mức độ ở đây rất thấp.

- Nhân tố khí hậu, nguồn nước:

+ Ảnh hưởng đến cơ cấu năng suất cây trồng, vật nuôi mùa vụ khả năng xen canh tăng vụ, sự phân bố nông nghiệp. Ảnh hưởng đến mặt nước nuôi trồng thủy sản phù sa, nước tưới.

+ Ví dụ: Về trồng cây lúa nước: khí hậu, nguồn nước cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến việc sản xuất. Năm nào khí hậu thuận lợi, nguồn nước dồi dào thì năng suất cây lúa tăng, còn năm nào mà khí hậu bất hợi, khô hạn thì năng suất cây trồng giảm.

B/ Câu hỏi cuối bài

Câu 1 trang 71 sgk Địa Lí 10 mới: Hãy cho biết vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản đối với việc giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường.

Trả lời:

- Vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản đối với việc giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường:

+ Đối với môi trường sinh thái: là thiên nhiên, là cảnh đẹp, là những địa điểm du lịch, cung cấp oxi cho con người và hấp thụ khí CO2.

+ Đối với sinh hoạt: Ngăn cản được phần mưa ít nhiều nào đó, chống xói mòn đất .

+ Đối vs sản xuất: Cho gỗ, các loại cây cổ thụ, cây thân thảo,.... quý giá, được xếp vào sách đỏ,...

+ Giúp cân bằng sinh thái môi trường đất, nước, không khí…

Câu 2 trang 71 sgk Địa Lí 10 mới: Hãy tìm hiểu về đất và các cây trồng chính ở địa phương em hoặc ở một địa phương khác của nước ta mà em biết.

Trả lời:

- Địa phương em có các loại đất là

+ Đất phù sa cổ  

+ Đất badan

+ Đất feralit trên đá vôi.

+ Đất mùn pha cát

- Các loại cây trồng chính

+ Lúa, ngô, lạc, keo..

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Webiste/app: idialy.com

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíLên đầu trang