HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hóa, khu vực hóa - Chân trời sáng tạo

Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hóa, khu vực hóa - Chân trời sáng tạo

bai-4-thuc-hanh-tim-hieu-ve-toan-cau

Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hóa, khu vực hóa - Chân trời sáng tạo
 Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hóa, khu vực hóa

Yêu cầu cần đạt: Sưu tầm và hệ thống hoá được các tư liệu, số liệu về toàn cầu hóa, khu vực hóa. - Trình bày được cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa, khu vực hóa đối với các nước đang phát triển.

I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

- Dựa vào kiến thức đã học, hãy sưu tầm tư liệu, số liệu về toàn cầu hóa, khu vực hoa và trình bày:

+ Vấn đề toàn cầu hóa: cơ hội, thách thức đối với các nước đang phát triển.

+ Vấn đề khu vực hóa: cơ hội, thách thức đối với các nước đang phát triển.

II. CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH

- Sưu tầm tư liệu, số liệu về biểu hiện, hệ quả, ảnh hưởng của toàn cầu hóa, khu vực hóa từ các nguồn khác nhau (tham khảo mục III).

- Trao đổi, thảo luận để biết được cơ hội, thách thức của toàn cầu hóa, khu vực hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của các nước đang phát triển.

III. GỢI Ý MỘT SỐ THÔNG TIN THAM KHẢO

- Thu thập tư liệu từ một số website như:

+ Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)/ Các tư liệu, số liệu về kinh tế và xã hội của các quốc gia, khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa: https://unctad.org/

+ Liên hợp quốc/ Số liệu về thương mại toàn cầu: https://hbs.unctad.org/

+ Trung tâm WTO và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)/ Các hiệp định thương mại: https://trungtamwto.vn/

+ Quỹ Tiền tệ Quốc tế/ Thông tin về các tổ chức khu vực và quốc tế: https://www.imf. org/external/np/sec/decdo/contents.htm

+ Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO)/ Các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu: https:// www.iso.org/home.html

IV. MỘT SỐ TƯ LIỆU THAM KHẢO

♦ Tác động của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

- Cơ hội:

+ Tự do hóa thương mại mở rộng, hàng rào thuế quan giữa các nước bị bãi bỏ hoặc giảm xuống, hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi.

+ Đón đầu được công nghiệp hiện đại, áp dụng ngay vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

+ Chuyển giao những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, về tổ chức và quản lí, về sản xuất và kinh doanh tới tất cả các nước.

+ Các nước thực hiện chủ trương đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động khai thác các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của các nước khác.

- Thách thức:

+ Bị áp lực lớn trong cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm hàng hoá.

+ Cần có vốn và có nguồn nhân lực kĩ thuật cao và làm chủ được các ngành kinh tế mũi nhọn.

+ Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình đối với các nước khác. Các giá trị đạo đức của nhân loại được xây dựng hàng chục thế kỉ nay đang có nguy cơ bị xói mòn.

+ Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, làm cho môi trường suy thoái trên phạm vi toàn cầu và trong mỗi quốc gia.

+ Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, làm cho môi trường suy thoái trên phạm vi toàn cầu và trong mỗi quốc gia.

♦ Tác động của khu vực hóa đối với các nước đang phát triển

Cơ hội:

+ Tạo nên động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư, dịch vụ giữa các quốc gia và các khu vực với nhau.

+ Lợi ích kinh tế của các nước thành viên được đảm bảo trong tổ chức khu vực.

+ Thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường ở các quốc gia, tạo lập những thị trường khu vực rộng lớn, tạo nền tảng cho quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới.

- Thách thức: xu hướng khu vực hóa kinh tế đặt ra không ít các vấn đề như:

+ Tính tự chủ kinh tế ở mỗi quốc gia;

+ Gia tăng sự cạnh tranh giữa các quốc gia có cùng một lợi thế phát triển kinh tế (trong cùng một khu vực).

+ Vấn đề cạnh tranh giữa các khu vực,…


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí

Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phíChân trời sáng tạo CTST11 Lí thuyết 11 Lớp 11 Tin tức
Lên đầu trang