HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội Liên Bang Nga - Chân trời sáng tạo

Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội Liên Bang Nga - Chân trời sáng tạo

Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội Liên Bang Nga - Chân trời sáng tạo

Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội Liên Bang Nga - Chân trời sáng tạo
Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội Liên Bang Nga

Yêu cầu cần đạt: Vẽ được biểu đồ, rút ra được các nhận xét về phát triển công nghiệp khai thác dầu khí.

I. NỘI DUNG

- Dựa vào bảng 21 và thông tin thu thập được, hãy:

+ Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu thô của Liên bang Nga, giai đoạn 2010 - 2020.

+ Rút ra nhận xét về phát triển công nghiệp khai thác dầu khí của Liên bang Nga.

Lý thuyết Địa Lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội Liên Bang NgaII. CHUẨN BỊ

- Thu thập tư liệu qua internet, sách, báo, tạp chí,... để tìm hiểu thông tin về tình hình phát triển công nghiệp khai thác dầu khí ở Liên bang Nga.

- Chuẩn bị dụng cụ học tập (bút chì, thước kẻ, máy tính,...) đề xử lí số liệu và vẽ biểu đồ.

III. BÀI BÁO CÁO THAM KHẢO

a) Vẽ biểu đồ:

Lý thuyết Địa Lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội Liên Bang Nga

b) Nhận xét:

Trong giai đoạn 2010 - 2020, sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu thô của Liên bang Nga có nhiều biến động, nhìn chung có xu hướng giảm

+ Về sản lượng dầu thô khai thác:

▪ Từ năm 2010 - 2018: tăng 698.1 nghìn thùng/ ngày

▪ Từ 2018 - 2020: giảm 923.4 nghìn thùng/ ngày.

+ Về sản lượng dầu thô xuất khẩu:

▪ Từ năm 2010 - 2018: tăng 229.3 nghìn thùng/ ngày

▪ Từ 2018 - 2020: giảm 410.1 nghìn thùng/ ngày.

- Sản lượng khai thác và xuất khẩu khí tự nhiên của Liên bang Nga trong giai đoạn 2010 - 2020, có nhiều biến động, nhìn chung có xu hướng giảm

+ Về sản lượng khí tự nhiên khai thác:

▪ Từ năm 2010 - 2018: tăng 58.2 triệu m3.

▪ Từ 2018 - 2020: giảm 110.6 triệu m3.

+ Về sản lượng khí tự nhiên xuất khẩu:

▪ Từ năm 2010 - 2018: tăng 40.1 triệu m3.

▪ Từ 2018 - 2020: giảm 10.4 triệu m3.................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. 
idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. 
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Điểm 10+ Địa Lý
iDiaLy.com - Tài liệu, videos địa lý miễn phí
- Nhóm: iDiaLy.HLT.vn
- Trang: DiaLy.HLT.vn

Chân trời sáng tạo CTST11 Lí thuyết 11 LIÊN BANG NGA Lớp 11 Tin tức
Lên đầu trang