HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ (Cánh diều)

Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ (Cánh diều)

Hoa Kỳ

Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ (Cánh diều)
Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ

I. Chuẩn bị

- Các dụng cụ học tập cần thiết như: bút, bút chì, thước kẻ, máy tính,...

- Thu thập, chọn lọc tư liệu về xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ.

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Dựa vào bảng 18, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ giai đoạn 2000 - 2020. 

Lý thuyết Địa Lí 11 Cánh diều Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ

2. Từ biểu đồ đã vẽ, bảng 18 và các tư liệu thu thập được, hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tình hình phát triển hoạt động xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ.

III. Gợi ý thu thập thư liệu

- Thu thập tư liệu từ các sách, tạp chí, báo và các tài liệu khác về hoạt động xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ.

- Một số website có tư liệu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ:

+ Ngân hàng thế giới (WB): https://wwww.data.worldbank.org

+ Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO): https://www.gso.gov.vn

Giải Địa lí 11 Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ

Câu hỏi 1 trang 87 Địa Lí 11: Dựa vào bảng 18, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ giai đoạn 2000 - 2020.

Dựa vào bảng 18, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu trị giá xuất khẩu (ảnh 2)

Lời giải:

- Xử lí số liệu:

Dựa vào bảng 18, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu trị giá xuất khẩu (ảnh 3)

- Vẽ biểu đồ:

Dựa vào bảng 18, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu trị giá xuất khẩu (ảnh 4)

Câu hỏi 2 trang 87 Địa Lí 11: Từ biểu đồ đã vẽ, bảng 18 và các tư liệu thu thập dược, hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tình hình phát triển hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Lời giải:

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA HOA KỲ

Theo số liệu thống kê của Cục thống kê Hoa Kỳ, giá trị xuất khẩu của Hoa Kỳ năm 1970 là 59,71 tỷ USD. Trải qua khoảng thời gian 52 năm, đến năm 2021, giá trị xuất khẩu của Hoa Kỳ đạt 2539,65 tỷ USD.

Số liệu nhập khẩu của Hoa Kỳ được ghi nhận vào năm 1970 là 55,76 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 52 năm, đến năm 2021, giá trị nhập khẩu của Hoa Kỳ đạt 3401,36 tỷ USD.

Năm 2020, Hoa Kỳ là nền kinh tế số 1 thế giới về GDP và số 2 về tổng xuất khẩu, số 1 về tổng nhập khẩu, nền kinh tế số 9 về GDP bình quân đầu người.

Những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ là: dầu mỏ tinh chế; dầu thô; xe ô tô; mạch tích hợp và Khí tự nhiên ($34,7 tỷ). Xuất khẩu chủ yếu sang Canada; Mexico; Trung Quốc; Nhật Bản; Cộng hòa Liên bang Đức,…

Những mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ là: máy vi tính; dược phẩm; thiết bị phát thanh…. Thị trường nhập khẩu chủ yếu của Hoa Kỳ là: Trung Quốc; Canada; Cộng hòa Liên bang Đức;…


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. 
idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. 
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Điểm 10+ Địa Lý
iDiaLy.com - Tài liệu, videos địa lý miễn phí
- Nhóm: iDiaLy.HLT.vn
- Trang: DiaLy.HLT.vn

Cánh diều CD11 Hoa Kỳ Lí thuyết 11 Lớp 11 Tin tức
Lên đầu trang