HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Bài 28: Thực hành: Đọc bản đồ; phân tích số liệu, tư liệu và viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế Ô-Xtrây-Li-a (Cánh diều)

Bài 28: Thực hành: Đọc bản đồ; phân tích số liệu, tư liệu và viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế Ô-Xtrây-Li-a (Cánh diều)

kinh tế Ô-Xtrây-Li-a

Bài 28: Thực hành: Đọc bản đồ; phân tích số liệu, tư liệu và viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế Ô-Xtrây-Li-a (Cánh diều)
Bài 28: Thực hành: Đọc bản đồ; phân tích số liệu, tư liệu và viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế Ô-Xtrây-Li-a

I. Chuẩn bị

- Thu thập, chọn lọc, hệ thống hoá tư liệu, số liệu từ internet, sách, báo, tạp chí về tình hình phát triển kinh tế của Ô-xtrây-li-a.

- Xây dựng đề cương bài báo cáo.

II. Nội dung thực hành

- Xác định trên bản đồ một số trung tâm công nghiệp, các ngành của các trung tâm công nghiệp, một số sản phẩm nông nghiệp và sự phân bố của chúng, một số sân bay, cảng biển, đường giao thông.

- Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình phát triển kinh tế của Ô-xtrây-li-a: GDP, tốc độ tăng trưởng, một số ngành kinh tế nổi bật.

III. Gợi ý thu thập tư liệu

1. Một số website của các tổ chức trên thế giới có tư liệu về địa lí Ô-xtrây-li-a

- Ngân hàng Thế giới (WB): https://www.data.worldbank.org

- Cục Thống kê Ô-xtrây-li-a: https://abs.gov.au

- Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO): https://www.gso.gov.vn

2. Một số tư liệu về kinh tế Ô-xtrây-li-a

a) Tình hình phát triển kinh tế

- Ô-xtrây-li-a có nền kinh tế phát triển. Năm 2020, Ô-xtrây-li-a đứng thứ 13 thế giới về GDP (1 327,8 tỉ USD), đứng thứ 25 về xuất khẩu hàng hoá và đứng thứ 20 về nhập khẩu hàng hoá.

Lý thuyết Địa Lí 11 Cánh diều Bài 28: Thực hành: Đọc bản đồ; phân tích số liệu, tư liệu và viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế Ô-Xtrây-Li-a

b) Các ngành kinh tế

- Công nghiệp: Các ngành công nghiệp chủ yếu của Ô-xtrây-li-a là: thực phẩm, khai khoáng, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dựng.... 

+ Ngành khai khoảng đóng góp 5,6 % vào GDP nhưng lại chiếm tới 35 % kim ngạch xuất khẩu của Ô-xtrây-li-a (năm 2020). Ngành này phân bố ở nhiều nơi. 

+ Các ngành công nghiệp như: điện tử - tin học, chế tạo, thực phẩm,... phân bố chủ yếu ở phía đông và phía nam. 

+ Các trung tâm công nghiệp lớn là: Xit-ni, Men-bơn, Bri-xbên, A-đê-lai, Gi-lông, Pớc.

- Nông nghiệp: Ô-xtrây-li-a có nền nông nghiệp phát triển mạnh. 

+ Lúa mì là cây ngũ cốc hàng đầu của đất nước này, được trồng nhiều ở phía đông nam và tây nam. Các cây trồng quan trọng khác bao gồm: bông, thuốc lá, mía, ngô, nho, cam,... trồng chủ yếu ở các vùng phía nam của đất nước.

Chăn nuôi cừu và bò phát triển mạnh. Cừu được nuôi ở hầu hết các vùng, nhưng có hơn 1/3 tổng đàn cừu được chăn thả hoàn toàn trên đồng cỏ tự nhiên tại các vùng khô hạn của Bắc Ô-xtrây-li-a, Nam Ô-xtrây-li-a và Quin-xlen. 

+ Hầu hết bò thịt của Ô-xtrây-li-a được nuôi ở Quản-xlen, Bắc Ô-xtrây-li-a và Nam xứ Uên.

- Dịch vụ

+ Ngành dịch vụ chiếm vị trí chủ đạo trong nền kinh tế Ô-xtrây-li-a, đóng góp tới 66,3 % vào GDP và sử dụng 77,7 % lực lượng lao động (năm 2020). 

+ Cơ cấu dịch vụ đa dạng, trong đó phát triển mạnh du lịch, tài chính...

Lý thuyết Địa Lí 11 Cánh diều Bài 28: Thực hành: Đọc bản đồ; phân tích số liệu, tư liệu và viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế Ô-Xtrây-Li-a

Giải Địa lí 11 Bài 28: Thực hành: Đọc bản đồ; phân tích số liệu, tư liệu và viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế Ô-Xtrây-Li-a

Câu hỏi 1 trang 134 Địa Lí 11: Xác định trên bản đồ một số trung tâm công nghiệp, các ngành của các trung tâm công nghiệp; một số sản phẩm nông nghiệp và sự phân bố của chúng; một số sân bay, cảng biển, đường giao thông.

Xác định trên bản đồ một số trung tâm công nghiệp (ảnh 2)

Lời giải:

- Một số trung tâm công nghiệp và các ngành của trung tâm công nghiệp:

Trung tâm công nghiệp Bri-xbên: nhiệt điện, điện tử - tin học, luyện kim đen, cơ khí, hóa chất.

Trung tâm công nghiệp Xít-ni: hóa chất, cơ khí, nhiệt điện, dệt - may, điện tử - tin học, khai thác than.

Trung tâm công nghiệp Men-bơn: sản xuất ô tô, điện tử - tin học, cơ khí, nhiệt điện, dệt - may.

Trung tâm công nghiệp Gi-lông: luyện kim đen, cơ khí, hóa chất, , dệt - may.

Trung tâm công nghiệp A-đê-lai: sản xuất ô tô, cơ khí, thực phẩm.

Trung tâm công nghiệp Pớc: sản xuất ô tô, cơ khí, khai thác bô-xít, thực phẩm.

- Một số sản phẩm nông nghiệp và sự phân bố:

Lúa mì: được trồng nhiều ở phía đông nam và tây nam.

Nho: trồng nhiều ở phía nam và tây nam.

Cam: trồng chủ yếu ở vùng phía đông và đông nam.

+ Mía: trồng nhiều ở vùng duyên hải phía đông.

Ngô: chủ yếu trồng ở phía tây nam.

Bông: được trồng ở vùng phía đông và tây nam.

Thuốc lá: được trồng ở vùng duyên hải đông nam và duyên hải tây nam.

+ Bò: hầu hết bò thịt được nuôi ở Quin-xlen, và nam xứ Uên.

Cừu: được nuôi ở hầu hết các vùng.

- Một số sân bay, cảng biển, đường giao thông:

Sân bay: Đác-uyn, Pho-xait, Xít-ni, Can-bê-ra, Men-bơn, A-đê-lai, Pớc

Cảng biển: Gla-xtôn, Bri-xbên, Can-bê-ra, Men-bơn

Đường giao thông: hệ thống đường giao thông bao chạy quanh lãnh thổ nối liền các trung tâm công nghiệp và các quặng khai thác khoáng sản.

Câu hỏi 2 trang 134 Địa Lí 11: Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình phát triển kinh tế của Ô-xtrây-li-a: GDP, tốc độ tăng trưởng, một số ngành kinh tế nổi bật.

Lời giải:

Quy mô GDP: Ô-xtrây-li-a có nền kinh tế phát triển, năm 2020 GDP của Ô-xtrây-li-a đứng thứ 13 thế giới với 1327,8 tỉ USD, đứng thứ 15 về xuất khẩu hàng hóa và đứng thứ 20 về nhập khẩu hàng hóa.

Tốc độ tăng trưởng GDP có xu hướng giảm, năm 2019 là 2,1% đến năm 2020 con số này đã về mức 0%, cho thấy tăng trưởng GDP đã chững lại.

- Một số ngành kinh tế nổi bật:

+ Công nghiệp: các ngành công nghiệp chủ yếu là thực phẩm, khai khoáng, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dựng. Ngành khai khoáng đóng góp 5,6% vào GDP nhưng lại chiếm tới 35% kim ngạch xuất khẩu năm 2020, phân bố ở nhiều nơi. Ngành công nghiệp điện tử - tin học, chế tạo, thực phẩm, phân bố chủ yếu ở phía đông và phía nam.

+ Nông nghiệp: Ô-xtrây-li-a có nền nông nghiệp phát triển mạnh, lúa mì là cây ngũ cốc hàng đầu, được trồng nhiều ở phía đông nam và tây nam. Các cây trồng quan trọng khác bao gồm: bông, thuốc lá, mía, ngô, nho, cam,… trồng chủ yếu ở các vùng phía nam. Chăn nuôi cừu và bò phát triển mạnh, cừu được nuôi ở hầu hết các vùng, hầu hết bò thịt được nuôi ở Quin-xlen, và nam xứ Uên.

+ Dịch vụ: ngành dịch vụ chiếm vị trí chủ đạo trong nền kinh tế Ô-xtrây-li-a, đóng góp 66,3% GDP, sử dụng 77,7% lực lượng lao động. Cơ cấu dịch vụ đa dạng, trong đó phát triển mạnh du lịch, tài chính.

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. 
idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. 
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Điểm 10+ Địa Lý
iDiaLy.com - Tài liệu, videos địa lý miễn phí
- Nhóm: iDiaLy.HLT.vn
- Trang: DiaLy.HLT.vn

Cánh diều CD11 Lí thuyết 11 Lớp 11 Tin tức
Lên đầu trang