HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Mục lục Địa Lí 10 - Kết nối tri thức - Chân trời sáng tạo

Mục lục Địa Lí 10 - Kết nối tri thức - Chân trời sáng tạo

 
Địa Lí 10 - Kết nối tri thức

Mục lục Địa Lí 10 - Kết nối tri thức

Phần một. Một số vấn đề chung
Bài 1: Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp

Chương 1: Sử dụng bản đồ
Bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

Phần hai. Địa lí tự nhiên

Chương 2: Trái đất
Bài 4: Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất

Bài 5: Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

Chương 3: Thạch quyển
Bài 6: Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng

Bài 7: Nội lực và ngoại lực

Bài 8: Thực hành: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa

Chương 4: Khí quyển
Bài 9: Khí quyển, các yếu tố khí hậu

Bài 10: Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Chương 5: Thủy quyển
Bài 11: Thủy quyển, nước trên lục địa

Bài 12: Nước biển và đại dương
Bài 13: Thực hành: Phân tích chế độ nước sông Hồng

Chương 6: Sinh quyển
Bài 14: Đất trên Trái Đất

Bài 15: Sinh quyển

Bài 16: Thực hành: Tìm hiểu sự phân bố đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí
Bài 17: Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí

Bài 18: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Phần ba. Địa lí kinh tế - xã hội
Chương 8: Địa lí dân cư
Bài 19: Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới

Bài 20: Phân số dân cư và đô thị hóa trên thế giới

Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế

Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 24: Địa lí ngành nông nghiệp

Bài 25: Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản

Bài 26: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

Bài 27: Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới

Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp
Bài 28: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 29: Địa lí một số ngành công nghiệp

Bài 30: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 31: Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai

Bài 32: Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề công nghiệp

Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ
Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải

Bài 35: Địa lí ngành bưu chính viễn thông

Bài 36: Địa lí ngành du lịch

Bài 37: Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng

Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ

Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
Bài 39: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 40: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh


iDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí 
Địa Lí 10 Chân trời sáng tạo

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 10 - Chân trời sáng tạo


Chương 1: Sử dụng bản đồ
Bài 1: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài 2: Phương pháp sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và trong đời sống

Bài 3: Một số ứng dụng của GPS và bản đồ trong đời sống

Chương 2: Trái đất
Bài 4: Trái đất, thuyết kiến tạo mảng

Bài 5: Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

Chương 3: Thạch quyển
Bài 6: Thạch quyển, nội lực

Bài 7: Ngoại lực

Chương 4: Khí quyển
Bài 8: Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bài 9: Khí áp và gió

Bài 10: Mưa

Bài 11: Thực hành đọc bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên trái đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Chương 5: Thủy quyển
Bài 12: Thủy quyển, nước trên lục địa

Bài 13: Nước biển và đại dương

Chương 6: Sinh quyển
Bài 14: Đất

Bài 15: Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

Bài 16: Thực hành phân tích sự phân bố của đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí
Bài 17: Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí

Bài 18: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Chương 8: Địa lí dân cư
Bài 19: Dân số và sự phát triển dân số thế giới

Bài 20: Cơ cấu dân số

Bài 21: Phân bố dân cư và đô thị hóa

Bài 22: Thực hành phân tích tháp dân số, vẽ biểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

Chương 9: Nguồn lực phát triển kinh , một số tiêu chí
Bài 23: Nguồn lực phát triển kinh tế

Bài 24: Cơ cấu nền kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Chương 10: Địa lí các ngành kinh tế
Bài 25: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 26: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 27: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, vấn đề và định hướng phát triển nông nghiệp

Bài 28: Thực hành tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 29: Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 30: Địa lí các ngành nông nghiệp

Bài 31: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển công nghiệp

Bài 32: Thực hành tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp trên thế giới

Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đên sự phát triển, phân bố dịch vụ

Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải

Bài 35: Địa lí ngành bưu chính viễn thông

Bài 36: Địa lí ngành thương mại

Bài 37: Địa lí ngành du lịch và tài chính-ngân hàng

Bài 38: Thực hành tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch

Chương 11: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
Bài 39: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 40: Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh

iDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285

SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 10 - CHÂN TRờI SÁNG TẠOiDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285

Lí thuyết 10 Lớp 10 Tin tức
Lên đầu trang