HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Mục lục Địa Lý lớp 5

Mục lục Địa Lý lớp 5

Mục lục Địa Lý lớp 5Bài 1: Việt Nam - Đất nước chúng ta

Bài 2: Địa hình và khoáng sản

Bài 3: Khí hậu

Bài 4: Sông ngòi

Bài 5: Vùng biển nước ta

Bài 6: Đất và rừng

Bài 7: Ôn tập

Bài 8: Dân số nước ta

Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư

Bài 10: Nông nghiệp

Bài 11: Lâm nghiệp và thủy sản

Bài 12: Công nghiệp

Bài 13: Công nghiệp (Tiếp theo)

Bài 14: Giao thông vận tải

Bài 15: Thương mại và du lịch

Bài 16: Ôn tập

Bài 17: Châu Á

Bài 18: Châu Á (Tiếp theo)

Bài 19: Các nước láng giềng của Việt Nam

Bài 20: Châu Âu

Bài 21: Một số nước ở Châu Âu

Bài 22: Ôn tập

Bài 23: Châu Phi

Bài 24: Châu Phi (Tiếp theo)

Bài 25: Châu Mĩ

Bài 26: Châu Mĩ (Tiếp theo)

Bài 27: Châu Đại Dương và châu Nam Cực

Bài 28: Các đại dương trên thế giới

Bài 29: Ôn tập cuối năm


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
Danh Mục Lí thuyết 5 Lớp 5 Tin tức
Lên đầu trang