news

Mục lục Địa Lí lớp 11

Mục lục Địa Lí lớp 11

Danh mục bài lí thuyết địa lý lớp 11 theo SGK
Danh mục bài lí thuyết địa lý lớp 11

Chương Trình Địa lý Lớp 11
PHẦN A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GiỚI


Bài 1. Sự tương quan về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Tiết 1. Một số vấn đề của Châu phi
Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

PHẦN B - ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA


Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

Tiết 1. Tự nhiên và dân cư
Tiết 2. Kinh tế
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa kì

Bài 7. Liên minh châu Âu

Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới
Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu về liên minh châu âu
Tiết 4. Cộng hòa Liên bang Đức

Bài 8. Liên bang Nga

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
Tiết 2. Kinh tế
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bổ nông nghiệp của Liên bang Nga

Bài 9. Nhật Bản

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
Tiết 2. Kinh tế
Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
Tiết 2. Kinh tế
Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Tiết 4. Thực hành. Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ôxtrâylia

Tiết 1. Khái quát về Ô-xtrây-li-a
Tiết 2. Thực hành: tìm hiểu về dân cư Ô-xtrâylia


Tài liệu Địa Lý miễn phí.


Website: iDiaLy.com
App CHplay: iDiaLy.com
Group: idialy.HLT.vn
Fanpage: dialy.HLT.vn

Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
  1. Anh văn: anhvan.HLT.vn
  2. Toán học: toanhoc.HLT.vn
  3. Vật lý: vatly.HLT.vn
  4. Hóa học: hoahoc.HLT.vn
  5. Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
  6. Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
  7. Lịch sử: lichsu.HLT.vn
  8. GDCD: gdcd.HLT.vn
  9. Tin học: tinhoc.HLT.vn
Danh Mục Lí thuyết 11 Lớp 11 Tin tức
Lên đầu trang