HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Mục lục Địa Lí lớp 12

Mục lục Địa Lí lớp 12

Danh mục bài lí thuyết địa lý lớp 12 theo SGK
Danh mục bài địa lý lớp 12 
theo SÁCH GIÁO KHOA

Tổng hợp danh mục các video của chương trình địa lý lớp 12
Chương Trình Địa lý Lớp 12

ĐỊA LÝ VIỆT NAM

PHẦN I - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN


Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Đặc điểm chung của tự nhiên

Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên


PHẦN II - ĐỊA LÝ DÂN CƯ


Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

PHẦN III - ĐỊA LÝ KINH TẾĐịa lý các ngành kinh tế

1. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

3. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ


PHẦN IV - ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ


Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng
Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

PHẦN V - ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG


Bài 44. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố


Tài liệu địa lý miễn phí
- Kênh VIDEO: Youtube.idialy.com
- Webiste/app: idialy.com
Các bạn cũng co thể tham khảo các môn khác tại đây:
  1. Anh văn: anhvan.HLT.vn
  2. Toán học: toanhoc.HLT.vn
  3. Vật lý: vatly.HLT.vn
  4. Hóa học: hoahoc.HLT.vn
  5. Sinh học: sinhhoc.HLT.vn
  6. Ngữ văn: nguvan.HLT.vn
  7. Lịch sử: lichsu.HLT.vn
  8. GDCD: gdcd.HLT.vn
  9. Tin học: tinhoc.HLT.vnDanh Mục Lí thuyết 12 Lớp 12 Tin tức
Lên đầu trang