news

Mục lục Địa Lí lớp 10

Mục lục Địa Lí lớp 10

 DANH MỤC  ĐỊA LÝ LỚP 10  THEO SÁCH GIÁO KHOA
DANH MỤC BÀI HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 THEO SGK - 
KẾT NỐI TRI THỨC - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CÁNH DIỀU - 
Chương Trình Địa lý Lớp 10 các bộ sách tự chọn


Địa Lí 10 - Kết nối tri thức

Mục lục Địa Lí 10 - Kết nối tri thức


Phần một. Một số vấn đề chung

Bài 1: Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp

Chương 1: Sử dụng bản đồPhần hai. Địa lí tự nhiên

Chương 2: Trái đất

Bài 4: Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất

Bài 5: Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

Chương 3: Thạch quyển

Bài 6: Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng

Bài 7: Nội lực và ngoại lực

Bài 8: Thực hành: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa

Chương 4: Khí quyển

Bài 9: Khí quyển, các yếu tố khí hậu

Bài 10: Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Chương 5: Thủy quyển

Bài 11: Thủy quyển, nước trên lục địa

Bài 12: Nước biển và đại dương

Bài 13: Thực hành: Phân tích chế độ nước sông Hồng

Chương 6: Sinh quyển

Bài 14: Đất trên Trái Đất

Bài 15: Sinh quyển

Bài 16: Thực hành: Tìm hiểu sự phân bố đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí

Bài 17: Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí

Bài 18: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Phần ba. Địa lí kinh tế - xã hội

Chương 8: Địa lí dân cư

Bài 19: Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới

Bài 20: Phân số dân cư và đô thị hóa trên thế giới

Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế

Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 24: Địa lí ngành nông nghiệp

Bài 25: Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản

Bài 26: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

Bài 27: Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới

Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp

Bài 28: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 29: Địa lí một số ngành công nghiệp

Bài 30: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 31: Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai

Bài 32: Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề công nghiệp

Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải

Bài 35: Địa lí ngành bưu chính viễn thông

Bài 36: Địa lí ngành du lịch

Bài 37: Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng

Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ

Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

Bài 39: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 40: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh


iDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí ====================$£$=====================
Địa Lí 10 Chân trời sáng tạo

Mục lục Địa Lí 10 - Chân trời sáng tạoChương 1: Sử dụng bản đồ
Chương 2: Trái đấtChương 3: Thạch quyểnChương 4: Khí quyển     Bài 10: Mưa


Chương 5: Thủy quyểnChương 6: Sinh quyển
Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa líChương 8: Địa lí dân cư

Chương 9: Nguồn lực phát triển kinh , một số tiêu chíChương 10: Địa lí các ngành kinh tếChương 11: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanhiDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

iDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285

SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 10 - CHÂN TRờI SÁNG TẠO


iDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
iDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285

====================$£$===================== 
Địa Lí 10 Cánh diều

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 10 - Cánh diều


Phần 1: Một số vấn đề chung

Bài 1: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Bài 2: Sử dụng bản đồ

Phần 2: Địa lí tự nhiên

Chương 1: Trái đất

Bài 3: Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng

Bài 4: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất

Chương 2: Thạch quyển

Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 6: Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Chương 3: Khí quyển

Bài 7: Khí quyển. Nhiệt độ không khí

Bài 8: Khí áp, gió và mưa

Bài 9: Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Chương 4: Thủy quyển

Bài 10: Thủy quyển. Nước trên lục địa

Bài 11: Nước biển và đại dương

Chương 5: Sinh quyển

Bài 12: Đất và sinh quyển

Bài 13: Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới

Chương 6: Một số quy luật của vỏ địa lí

Bài 14: Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh

Bài 15: Quy luật địa đới và phi địa đới

Phần 3: Địa lí kinh tế - xã hội

Chương 7: Địa lí dân cư

Bài 16: Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số

Bài 17: Phân bố dân cư và đô thị hóa

Chương 8: Các nguổn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế

Bài 19: Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

Chương 9: Địa lý các ngành kinh tế

Bài 20: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Bài 21: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Bài 22: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 23: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 24: Địa lí một số ngành công nghiệp

Bài 25: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

Bài 27: Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Bài 28: Thương mại, tài chính ngân hàng và dịch vụ

Chương 10: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

Bài 29: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 30: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh


iDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
iDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285


====================$£$===================== 
ĐỊA LÍ 10 -  SÁCH CŨ

SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 10 -  SÁCH CŨ 


PHẦN I - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Chương 1. Bản đồ

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc (Giảm tải)

Bài 40. Địa lý ngành thương mại

Chương 10. Môi trường và sự phát triển bền vững

Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Lên đầu trang