HLT.vn - iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Mục lục Địa Lí lớp 10

Mục lục Địa Lí lớp 10

 DANH MỤC  ĐỊA LÝ LỚP 10  THEO SÁCH GIÁO KHOA
DANH MỤC BÀI HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 THEO SGK - 
KẾT NỐI TRI THỨC - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CÁNH DIỀU - 
Chương Trình Địa lý Lớp 10 các bộ sách tự chọn


Địa Lí 10 Chân trời sáng tạo

Mục lục Địa Lí 10 - Chân trời sáng tạoChương 1: Sử dụng bản đồ

Chương 2: Trái đất
Chương 3: Thạch quyển
Chương 4: Khí quyển
     Bài 10: Mưa


Chương 5: Thủy quyển
Chương 6: Sinh quyển

Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí
Chương 8: Địa lí dân cư


Chương 9: Nguồn lực phát triển kinh , một số tiêu chí
Chương 10: Địa lí các ngành kinh tế
Chương 11: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
Giải bài tập chuyên đề 1: Biến đổi khí hậu - Chân trời sáng tạo

Giải bài tập chuyên đề 2: Đô thị hóa - Chân trời sáng tạo

Giải bài tập chuyên đề 3: Phương pháp viết báo cáo địa lí - Chân trời sáng tạo


===================================
SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 10 - CHÂN TRờI SÁNG TẠO


 ==================IDIALY.COM==================

Địa Lí 10 - Kết nối tri thức

Mục lục Địa Lí 10 - Kết nối tri thức


Phần một. Một số vấn đề chung

Bài 1: Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp

Chương 1: Sử dụng bản đồ
Phần hai. Địa lí tự nhiên

Chương 2: Trái đất
Chương 3: Thạch quyển

Chương 4: Khí quyển
Chương 5: Thủy quyển

Chương 6: Sinh quyển

Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí
Phần ba. Địa lí kinh tế - xã hội

Chương 8: Địa lí dân cư
Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sảnChương 11: Địa lí ngành công nghiệp
Chương 12: Địa lí ngành dịch vụChương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
Giải bài tập chuyên đề 1: Biến đổi khí hậu - Kết nối tri thức

Giải bài tập chuyên đề 2: Đô thị hóa - Kết nối tri thức

Giải bài tập chuyên đề 3: Phương pháp viết báo cáo địa lí - Kết nối tri thức


====================IDIALY.COM===================== 
Địa Lí 10 Cánh diều

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 10 - Cánh diều


Phần 1: Một số vấn đề chungPhần 2: Địa lí tự nhiên

Chương 1: Trái đất
Chương 2: Thạch quyển
Chương 3: Khí quyển

Chương 4: Thủy quyển
Chương 5: Sinh quyển
Chương 6: Một số quy luật của vỏ địa lí
Phần 3: Địa lí kinh tế - xã hội

Chương 7: Địa lí dân cư
Chương 8: Các nguổn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
Chương 9: Địa lý các ngành kinh tếChương 10: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh


iDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285

................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: nhom.idialy.com - group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: trang.idialy.com - fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí
iDiaLy có giáo án chuẩn, Thầy Cô cần liên hệ 0979789285


====================IDIALY.COM===================== 
ĐỊA LÍ 10 -  SÁCH CŨ

SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 10 -  SÁCH CŨ 


PHẦN I - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Chương 1. Bản đồ

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc (Giảm tải)

Bài 40. Địa lý ngành thương mại

Chương 10. Môi trường và sự phát triển bền vững

Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Lên đầu trang